Wilders: Nederlanders zijn “Tweederangs Burgers!”

Geert Wilders deed eind november aangifte tegen premier Mark Rutte, wegens “discriminatie van alle Nederlanders”. Volgens de PVV-leider worden “Nederlanders behandeld als tweederangsburgers in ons eigen land”, terwijl asielzoekers volgens hem allerlei (financiële) voordeeltjes krijgen. NUcheckt onderzocht de uitspraken van Wilders.

NUcheckt zet bovengenoemde beweringen en een aantal andere door de PVV genoemde voorbeelden op een rij en controleert deze op waarheid.

  1. ‘Vluchtelingen krijgen voorrang op een huurwoning’

  2. ‘Asielzoekers krijgen tot 10.000 euro zakgeld om hun nieuwe huis in te richten’

  3. ‘Gemeenten betalen de eerste twee jaar de woninghuur voor statushouders’

  4. ‘Asielzoekers krijgen 850 euro leefgeld per maand’

  5. ‘Asielzoekers hoeven geen zorgpremie te betalen en geen eigen risico te hebben’

  6. ‘Twee derde van alle bijstandsuitkeringen gaat naar allochtonen’​

​Hierbij moet in aanmerking worden genomen dat er een onderscheid bestaat tussen een asielzoeker (iemand die in de asielprocedure zit) en een statushouder (iemand die een verblijfsvergunning heeft gekregen)

Hieronder de feiten:

1. ‘Vluchtelingen krijgen voorrang op een huurwoning’

Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben verkregen, hebben recht op een eigen woning. Gemeenten hebben de taak om deze vergunninghouders, of statushouders, woonruimte te geven. Dat kan een zelfstandige woning zijn of een huis dat gedeeld moet worden met meerdere mensen.

Statushouders krijgen sinds 1 juli niet meer automatisch voorrang bij een sociale huurwoning. Het vorige kabinet-Rutte II bepaalde dit, omdat het niet meer wilde dat de wachttijd voor andere woningzoekenden verder zou oplopen.

Aan de andere kant moeten gemeenten elk half jaar voldoen aan de taak om een bepaald aantal statushouders een woning te bieden. Dit is vastgelegd in de Huisvestingswet. Het aantal statushouders dat een gemeente moet huisvesten, hangt af van het aantal inwoners. De 388 Nederlandse gemeenten moeten in de 2e helft van 2017 tienduizend asielzoekers met een verblijfsvergunning (vergunninghouders) aan woonruimte helpen, meldt de Rijksoverheid. Daar komt een achterstand van 138 bij, die gemeenten in voorgaande periodes hebben opgelopen.

In de eerste helft van 2018 moeten de gemeenten dertienduizend statushouders aan woonruimte helpen. Naar verwachting wordt dat aantal in de tweede helft van 2018 op achtduizend gesteld.

Het vorige kabinet gaf gemeenten de taak om statushouders snel van een woning te voorzien om de inburgering te bevorderen en om de relatief hoge kosten van het verblijf van deze groepen in asielzoekerscentra zo veel mogelijk te beperken. Ook burgers die mantelzorg krijgen of uit een ggz-instelling komen kunnen voorrang krijgen.

2. ‘Asielzoekers krijgen tot 10.000 euro zakgeld om hun nieuwe huis in te richten’

De gemeente regelt de betaling van het geld dat statushouders die een woning toegewezen hebben gekregen mogen uitgeven aan een nieuwe huisraad. Dit zogeheten inrichtingskrediet is een lening, maar in sommige gemeenten gaat het om een gift. Gemeenten zijn er vrij in om de hoogte van het inrichtingskrediet te bepalen.

Uit een inventarisatie van het Brabants Dagblad bleek in mei vorig jaar dat een statushoudersgezin dat in Oisterwijk kwam te wonen een gift van 10.000 euro kreeg om een woning in te richten. De PVV heeft het genoemde bedrag hier vandaan. Het bewoog de partij destijds om een motie in te dienen, waarin de regering werd verzocht om gemeenten te verbieden nog geld te geven voor inboedels.

De gemeente Oisterwijk laat aan NUcheckt weten dat de vergoeding inmiddels is aangepast. Het beleid is volgens een woordvoerder “herrijkt” en “in lijn gebracht met de bedragen die de regiogemeenten hanteren”. Een gezin met twee kinderen dat in Oisterwijk komt wonen, mag nu ruim 6.000 euro besteden aan meubelen.

In de gemeente Oisterwijk, was het in 2016 inderdaad zo dat een gezin van statushouders een gift van 10.000 euro kreeg om een woning in te richten. Dat was op dat moment de hoogste dergelijke vergoeding. Het landelijk gemiddelde lag veel lager (circa 6.000 euro). Het was, tot dit jaar, strikt genomen dus waar dat statushouders – niet ‘asielzoekers’ – een bedrag ‘tot 10.000 euro’ konden krijgen, al was dit bedrag landelijk een flinke uitschieter. In 2017 komt de toelage in Oisterwijk overeen met het landelijk gemiddelde. Bovendien betreft de toelage in veel andere gemeenten een lening in plaats van een gift. (RP: Wat NIET wordt vermeld is of die terugbetaling daadwerkelijk gebeurt!)

3. ‘Gemeenten betalen de eerste twee jaar de woninghuur voor statushouders’

Statushouders hebben recht op een bijstandsuitkering, waarmee zij de huur voor hun woning kunnen betalen.

De enige uitzondering is als vergunninghouders tijdelijk worden gehuisvest in bijvoorbeeld vakantiewoningen of leegstaande kantoren, omdat er nog geen permanente woningen beschikbaar zijn. De vergunninghouders krijgen in dit geval geen bijstandsuitkering, omdat ze technisch gezien nog vallen onder het regime van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Daarom hoeven zij geen huur te betalen aan de gemeente.

Deze zogeheten gva-regeling geldt voor maximaal twee jaar, daarna moet de gemeente definitieve woonruimte hebben geregeld voor de vergunninghouder. Die dient vanaf dat moment zelf de huur te betalen.

Lees hier verder: 

4. ‘Asielzoekers krijgen 850 euro leefgeld per maand’

5. ‘Asielzoekers hoeven geen zorgpremie te betalen en geen eigen risico te hebben’

6. ‘Tweederde van alle bijstandsuitkeringen gaat naar allochtonen’

RP: ZE KUNNEN DIT CHECKEN ZOVEEL ZE WILLEN MAAR ZOLANG HET KABINET DEZE KOSTEN (OF EEN DEEL ERVAN) ONGEVRAAGD OP HET NEDERLANDSE VOLK VERHAALT, IS DIT DIEFSTALDICTATUUR EN DISCRIMINATIE VAN HET EIGEN VOLK! DUS WILDERS HEEFT GELIJK!

Bron: https://www.nu.nl/nucheckt/5021360/nucheckt-krijgen-asielzoekers-eigenlijk.html

Lees ook dit: https://joostniemoller.nl/2017/06/martin-bosma-kamer-oorspronkelijke-nederlanders-tweederangs-burgers-dom-gegniffel/