DE KOSTEN VAN HET ENERGIE AKKOORD EINDELIJK BEKEND!

gas

Hoppa, weer 107 miljard euro erbij voor het klimaat!

Het Klimaatakkoord wordt een peperdure affaire. Maar er ligt ook nog het Energie­akkoord uit 2013. Wat kost dat eigenlijk? De Tweede Kamer vroeg niet om een doorrekening. Dus deden enkele energiedeskundigen dat.

De totale uitgaven aan het Energieakkoord voor duurzame groei zullen waarschijnlijk oplopen tot meer dan 100 miljard euro (107 miljard). Dat blijkt uit een uitgebreide analyse van de ingenieursbureaus BreedofBuilds en PDC, samengevat in deze KEAspreadsheet. (KEA staat voor Kosten EnergieAkkoord)

Die uitgaven vinden plaats in de periode 2003-2038. De analyse is begonnen in het jaar 2003 omdat toen de MEP-regeling van start ging en Nederland dus bewust begon met het stimuleren van duurzame energie. Tel je liever vanaf 2013 (het jaar van het Energieakkoord) dan kom je uit op 95 miljard euro. De grootste kostenposten van het Energieakkoord zijn de inpassingskosten van duurzame energie in het energienetwerk (naar schatting ruim 19 miljard euro), elektriciteit uit biomassa (18 miljard euro), wind op zee (12 miljard euro) en wind op land (12 miljard euro).

Omgerekend komt 107 miljard euro neer op ongeveer 25.000 euro per vierpersoonsgezin. In 2020 zal een vierpersoonsgezin naar schatting ongeveer 1600 euro (per jaar) kwijt zijn aan het Energieakkoord!

Het bedrag van ruim 100 miljard euro is nooit eerder gepubliceerd in overheidsdocumenten. Weinigen realiseren zich dat de kosten die op dit moment berekend worden voor het Klimaatakkoord bovenop dit bedrag zullen komen!

De totale uitgaven aan het Energieakkoord zijn ongeveer vier keer zo hoog als de gezamenlijke kosten van de Deltawerken, de Betuwelijn, de Hogesnelheidslijn (HSL), de Noord/Zuidlijn en de Joint Strike Fighter (samen ongeveer 28 miljard euro) bij elkaar.

Gezinnen met een beneden modaal inkomen zijn vanaf 2025 hun vakantiegeld waarschijnlijk volledig kwijt aan de kosten van de energietransitie.

Het compenseren van de energiekosten met behulp van nivellerende maatregelen van de gezinnen met een inkomen beneden modaal, leidt tot een grote toename van de armoedeval.
Hierbij daalt voor veel gezinnen het besteedbaar inkomen bij een stijging van het verdiende loon.

Kosten voor de energiemaatregelen die aan de bedrijven worden berekend, komen via prijsverhogingen toch weer terecht bij de burgers.

RP: GEEN GAS MAAR ELECTRICITEIT, DIT HEEFT NIETS TE MAKEN MET HET ENERGIEBELEID MAAR MET HET SPEKKEN VAN DE POTTEN VAN DE OVERHEID!

Bronnen: 

https://www.climategate.nl/2019/02/kosten-energieakkoord-eindelijk-bekend/

https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2019/02/hoppa-weer107-miljard-euro-erbij-voor-het-klimaat-164553w/

https://www.destaatvanhet-klimaat.nl/2019/02/12/persbericht-kosten-energiebeleid-volgend-jaar-al-1600-euro-per-gezin/