Rutte: sterk Europa moet makkelijker sancties kunnen instellen!

eu-sancties

Rutte: Een van de manieren om de slagvaardigheid te vergroten, is een effectiever sanctiebeleid.”

Bedoelt hij hiermee: “Sancties tegen het eigen volk????

Rutte: “De EU moet minder naïef zijn en meer realisme tonen. Het gaat in de wereld om macht en macht is geen vies woord.” (RP: “Macht is in dit geval Dictatuur!”) Volgens de premier leert de Brexit met alle chaos ons dat er geen tijd meer is voor “splendid isolation” (RP: oftewel: “Geen tijd om het machtsevenwicht te handhaven!”)

In een lezing voor het Europa Instituut in Zürich heeft premier Rutte zich hard gemaakt voor een versterkte Europese Unie, die de onderlinge verdeeldheid achter zich moet laten. “De EU moet een wereldmacht worden om rekening mee te houden”, zei Rutte in de zogeheten Churchill-lezing.

Een van de manieren om de slagvaardigheid te vergroten, is een effectiever sanctiebeleid. Rutte wil af van het vetorecht voor elke lidstaat, zoals dat nu bestaat: “We moeten besluiten over sancties tegen landen voortaan met een gekwalificeerde meerderheid nemen.”

In de buitenlandse politiek spelen sancties een steeds grotere rol. Nu is de unie nog te weinig slagvaardig, zegt Rutte. “We moeten meer onze tanden laten zien. Nu kan elk land een sanctie met een veto tegenhouden. Ik ben voor meerderheidsbesluiten als het om deze vorm van buitenlandse politiek gaat.”

RP: Hiermee bedoelt Rutte:  Unanimiteit! Maar niet vermeld wordt dat dit ook betekent dat o.a. het ‘besluit’ tot massa-immigratie van derde wereldlanden in Europa (m.n. het ondertekenen van het Marrakesh Pact) ook ‘Unaniem’ moet worden genomen. En ik kan me voorstellen dat sommige wéldenkende landen, gezien de desastreuze bewijzen hiervan in de EU-landen, dit vertikken!

https://nos.nl/artikel/2271825-rutte-sterk-europa-moet-makkelijker-sancties-kunnen-instellen.html?fbclid=IwAR2Lpqjr_6vbBx3qLQzjQOhXZg1PIkFxf4w-LuzF1sBaZeXkqiE7vBBrkH4