ONTWIKKELINGSHULP AAN AFRIKA IS WATER NAAR DE ZEE DRAGEN!

African Corruption

Nog tot voor kort was men het erover eens dat er op de wereld een paar ‘onderontwikkelde’ landen waren die alleen maar een zetje van buiten nodig hadden om hun achterstand in te halen. Een paar van die landen zijn er inderdaad bovenop gekomen, de ‘Aziatische tijgers’ bijvoorbeeld. Maar niet door ontwikkelingshulp. En veel Afrikaanse landen hebben die inhaalslag niet gemaakt, maar zich juist in omgekeerde richting ‘ontwikkeld’. Sommigen wijten dit nog steeds aan het kolonialisme, anderen menen zelfs dat dat kolonialisme nooit is beëindigd en weer anderen voeren interne factoren aan: slechte regeringen, corruptie, culturele en sociale structuren die een modernisering blokkeren. Maar dat Afrika er over enkele jaren uitziet als Europa gelooft bijna niemand meer!

Ontwikkelingshulp aan Derde-Wereldlanden wordt al sinds 1950 gegeven. De bedragen zijn niet gering. Alleen de structurele ontwikkelingshulp van regering aan regering (in het jargon Official Development Assistance of ODA) bedroeg de afgelopen 5 decennia zo’n 2.3 biljoen dollar. Afrika kreeg hiervan relatief het grootste deel: ruim 1 biljoen ofwel 1.000.000 miljoen dollar. Momenteel bedraag ODA zo’n 100 miljard dollar per jaar, waarvan 50 miljard voor Afrika. Naast de ODA wordt ook nog structurele hulp van private organisaties als Novib en noodhulp onderscheiden. Van 1998 tot 2006 gaf de Nederlandse overheid zes miljard euro uit aan hulp (naast nog 4 miljard door Nederlandse particulieren).

Niet “Europa” is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de toekomst van Afrika. Afrikaanse landen, samenlevingen, instellingen, mensen zijn dat wel. De permanente institutionalisering van Europese ontwikkelingshulpmissies in Afrika externaliseert deze verantwoordelijkheid en reproduceert tegelijkertijd hiërarchieën en structuren van afhankelijkheid. Het moet worden vervangen door “samenwerking op afroep” en zich opnieuw richten van de belangen van de Europese geo-economie of Afrikaanse elites naar de belangen van Afrikaanse samenlevingen en mensen.

De eigenlijke lange-termijndoelstelling van de hulp – economische groei en het op eigen benen staan van ontwikkelingslanden – is eigenlijk nergens bewaarheid geworden.
Het aantal armen in Afrika is toegenomen van 11% van de bevolking naar 66% (ofwel 600 miljoen mensen). Hoewel zaken als kindersterfte en analfabetisme aanzienlijk zijn verbeterd, staat Afrika er in veel opzichten slechter voor dan in 1960.
Buitenlandse hulp wakkert corruptie aan. Officiële hulp is notoir eenvoudig te stelen. De Wereldbank en het IMF waren vanaf het begin op de hoogte van grootschalige diefstal van fraude, maar traden nooit op. President Mobutu van Zaïre (inmiddels de Democratische Republiek Congo) heeft naar schatting 5 miljard dollar achterover gedrukt, evenveel als het land in zijn hele geschiedenis aan buitenlandse hulp ontving. In Uganda is corruptie met hulpgelden zo omvangrijk dat volgens schattingen slechts 20 cent van elke dollar haar bestemming bereikt.

Buitenlandse hulp maakt Afrikaanse regeringen passief. In sommige Afrikaanse staten maakt hulp 50 tot 70 procent van het overheidsbudget uit. Deze regeringen hebben geen enkele prikkel om hun economie te ontwikkelen of een functionerend belastingsysteem op te zetten.
Grootschalige hulp wakkert (etnische) conflicten tussen bevolkingsgroepen aan, die onderling de strijd aangaan om controle over de staat, de kip met de gouden eieren. In 50 jaar tijd zijn er 40 miljoen Afrikanen omgekomen in burgeroorlogen.
De Zwitserse antropoloog David Signer ging naar het West-Afrikaanse Benin om te kijken of dat land baat heeft bij de driehonderd miljoen euro ontwikkelingsgeld dat het jaarlijks krijgt. De corruptie is een gigantisch probleem. Maar Benin heeft voorbeeldige wetten en programma’s tegen corruptie. Jammer genoeg helpt dat niet veel. 

https://www.arjennijeboer.nl/artikelen/waarom-ontwikkelingshulp-niet-werkt-en-hoe-afrika-zich-wel-kan-ontwikkelen/

https://www.trouw.nl/home/het-westen-kan-niets-doen-voor-afrika~af961e11/

https://www.arjennijeboer.nl/artikelen/waarom-ontwikkelingshulp-niet-werkt-en-hoe-afrika-zich-wel-kan-ontwikkelen/

https://eunmask.wordpress.com/2018/09/16/dit-is-gewoon-in-afrika-en-wij-halen-deze-criminelen-massaal-naar-europa/