Stop irrationeel geklets over immigratie, klimaat en diversiteit!

Immigratie als natuurverschijnsel, diversiteit als cultus en oncontroleerbare alarmverhalen over het klimaat: Afshin Ellian beziet bezorgd hoe irrationaliteit de democratische rechtsorde bedreigt.

Wanneer de irrationaliteit haar intrede doet in de politiek, begint het tijdperk van mythos, ofwel mythologie. Alle totalitaire regimes van de twintigste eeuw werden in de kern van hun denken en handelen geleid door irrationaliteit.

Voor rationeel handelen bestond slechts een beperkte ruimte: de rationaliteit werd ingezet voor het bereiken van irrationele doelen. Klinkt dit als een paradox? Nee, er was gewoon een onverdraaglijke tegenstelling in het denken en handelen van totalitaire regimes.

Democratische rechtsorde bedreigd door irrationaliteit

Een voorbeeld hiervan is het gebruik van technologie voor de bouw van langeafstandsraketten om de irrationele doelen van het socialisme te dienen. De genoemde tegenstelling leidt ertoe dat wetenschap uiteindelijk onder een totalitair regime stagneert en capituleert voor het mythologische geweld.

Waarom probeer ik, juist nu, u te overtuigen van de gevaren van irrationaliteit? Zijn er aanwijzingen dat de democratische rechtsordes door irrationaliteit worden getroffen of bedreigd? Dat denk ik wel.

En het is mijn plicht om hier en elders de rede te verdedigen en de consequenties van irrationaliteit te verhelderen. Er zijn minstens drie gebieden (politieke domeinen) die door de irrationaliteit worden bedreigd. Die dreiging wordt versterkt met zogenaamde wetenschappelijke of quasi-wetenschappelijke interventies. Laten we het beestje bij de naam noemen: immigratie, klimaat en multiculturalisme (diversiteit en aanverwante vraagstukken).

Prof. Ahshin Ellian

RP: Niet alleen de “democratische rechtsordes” zijn irrationeel, maar dit geldt voor al onze ‘machthebbers’; hun doel heeft namelijk niets met democratie te maken maar alleen met zelfverrijking!

 

https://www.elsevierweekblad.nl/opinie/opinie/2019/02/stop-met-irrationeel-geklets-over-immigratie-klimaat-en-diversiteit-671681/?utm_source=fb&utm_medium=social&utm_campaign=share_facebook&fbclid=IwAR3qsGQy42FbKsXQ5sTB877N-sRKXKTRZdriFTBOIdjtH6ghI-8A4tkGfyI