Jeanine Hennis is vanaf nu een wandelend reclamebord voor een dictatoriaal regiem!

Jeanine Hennis-Plasschaert

Hoe kunnen dictatoriale regiems standhouden? Niet alleen doordat de dictator met bruut geweld zijn bevolking onderdrukt, maar ook doordat een aanzienlijke groep mensen de dictatuur ondersteunt. Dat ondersteunen kan op talloze manieren gebeuren. Met geld. Met bewieroking. Met inschikkelijkheid. Talloos zijn de mogelijkheden.

In deze traditie van steun aan de dictators staat nu ook onze oud-minister Jeanine Hennis-Plasschaert, tegenwoordig Special Representative of the Secretary-General for the United Nations Assistance Mission for Iraq. Op bezoek bij de grootayatollah Al-Sistani gaat zij gekleed in de kledij die vrouwen daar moeten dragen op straffe van lijfstraffen of gevangenisstraffen. Mevrouw Hennis is daarmee een wandelend reclamebord geworden voor het dictatoriale regiem. Zij steekt een dolk in de rug van al die moedige vrouwen, zoals Darya Safai, die de hoofddoek, boerka of abaya afgooien.

De treurige foto van Jeanine Hennis kan nu (samen met de al even treurige foto van Sigrid Kaag met hoofddoek) door alle patriarchen in het Midden-Oosten aan hun opstandige vrouwen en dochters worden voorgehouden: “Ziehier Fatima, als die mevrouw uit Hollandia haar hoofddoek zelfs voor mij opzet, waarom zou jij dat dan niet doen?”

Droevig dieptepunt is dat oud-minister Hans Wiegel hieraan steun gaf met de woorden dat je ‘rekening moet houden‘ met je gastheren. Werkelijk? En wat nu wanneer je gastheer Hitler is? Of Stalin? Of Mao? Of Saddam Hoessein? Moet je altijd schuin je arm omhoog steken wanneer de nazi’s je op een feestje hebben uitgenodigd?

https://tpo.nl/column/paul-cliteur-jeanine-hennis-is-vanaf-nu-een-wandelend-reclamebord-voor-een-dictatoriaal-regiem/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=sharing_standard

RP: Bovenstaande foto is van een landvertegenwoordigster/volksverraadster