Hoe Koning Willem-Alexander er ieder jaar bijna 40 miljoen euro doorheen jaagt!

Naast het doorknippen van linten, wijlen prins Claus noemde het ooit de core business van de Oranjes, runt Koning Willem-Alexander een bedrijf met meer dan 300 man in vaste dienst. Een heel bijzonder bedrijf dat geen omzet kent en jaarlijks bijna 27 miljoen krijgt van de belastingbetaler, die ook opdraait voor het salaris van de ‘baas’ (36 X modaal) en de onkostendeclaratie van de Koning en gade Máxima. Alles bij elkaar nog eens zo’n ruim 6, belastingvrije, miljoenen. Het huishoudboekje van Koning en Koningin uitgelegd.

Uit het huishoudboekje dat Mark Rutte vorige maand presenteerde, blijkt dat Koning Willem-Alexander aan het hoofd staat van een bedrijf van driehonderd mannen en vrouwen die in fulltime dienst zijn. Personeel dat het leven van de Koning, zijn vrouw en zijn moeder zo aangenaam mogelijk moet maken. Daar hangt een fors prijskaartje aan: 27 miljoen. Wat ook blijkt uit de door de premier gepresenteerde Begroting van de Koning is dat Willem-Alexander tal van voordeeltjes geniet. Zo betaalt hij geen inkomsten- en erfbelasting, geen huur voor zijn paleizen, krijgt hij geen rekeningen voor gas en elektra, wordt zijn telefoonrekening betaald, zijn er geen autokosten en mag hij wanneer het hem maar schikt gratis vliegen met het regeringsvliegtuig, en heeft hij – net als ieder lid van de regering – drie maanden vakantie per jaar. En dan is er nog een bepaald riante, uit twee delen bestaande, vergoeding Koning en Koningin. De zoals premier Rutte het noemt A-Component is in gewone mensentaal het salaris van de Koning en de Koningin.

36 keer modaal

Verdient een Nederlander met een modaal salaris rond de 24.000 euro netto per jaar, Koning Willem-Alexander krijgt een nettotoelage van 856.000 euro, oftewel 36 keer modaal. Koningin Máxima ruim veertien keer het modale salaris met haar toelage van 339.000 euro. Bij elkaar opgeteld een niet onaardig netto gezinsinkomen van 1,206 miljoen euro. Maar dat bedrag valt in het niet bij de B-Component. Die bedraagt voor Willem-Alexander en Máxima samen 5.131.000 euro. ‘De personele uitgaven hebben betrekking op de personeelsleden die hun instructie rechtstreeks van de Koning, de echtgenote van de Koning ontvangen en/of in de onmiddellijke omgeving van hen verkeren en voor wie het dienstverband zich grotendeels in de familiesfeer voltrekt.’

Maar ook dan zijn we er nog niet. Op de begroting van de Koning staat, zo weten we dankzij de uitleg van Mark Rutte, ook nog de post ‘Gerealiseerde uitgaven die in verband met het koningschap kunnen worden beschouwd’. Zo blijkt dat voor inkomende en uitgaande staats-, officiële en werkbezoeken een bedrag van 1,8 miljoen euro is uitgegeven. Dit betreft buiten de reguliere kosten extra uitgaven voor de reizen van het Koningspaar naar Canada, de Verenigde Staten, Denemarken, Duitsland en China.

Lees hier het hele artikel: https://www.stopdebankiers.com/hoe-koning-willem-alexander-er-ieder-jaar-bijna-40-miljoen-euro-doorheen-jaagt/?fbclid=IwAR2zZGSKEM_ffH0k6wdD1KQw96ltoKYhCIPZzojIWm4ZB8QeH0SB7l94PJk