Mensen die zich tot de islam hebben bekeerd, plegen relatief vaak daden van terreur!

Elk jaar bekeren zich naar schatting ruim honderd Nederlanders tot de islam. Psychologen en andere gedragswetenschappers die er onderzoek naar hebben gedaan, zeggen echter dat een identiteitscrisis doorgaans aan de basis ligt van zo’n bekering. Westerse bekeerlingen hebben vaak een crisis in hun leven ervaren: in de familie, op romantisch gebied, problemen met hun werk of inkomen, of ze zijn getroffen door een ziekte. Dan zoeken ze iets wat hun leven weer zin geeft, of wat de narigheid kan relativeren… Moslims verlaten de islam slechts om één reden: het geweld, de verschrikkelijke daden, die worden gepleegd in de naam van de Islam. Verschillende dissidente allochtonen uit de islamitische wereld waarschuwen ons voor de Islam, zoals Ayaan Hirsi Ali, Afshin Ellian, Hafid Bouaza en veel ex-moslims, die ons vertelden dat ze eigenlijk niet op de hoogte waren van de verschrikkingen van hun eigen “godsdienst”.Ze voelen zich nu verraden en diep gekwetst door de leugens van de Islam…

Volgens Joram van Klaveren is ‘de Islam een ‘vreedzaam’ geloof’….WAT?!…De Islam is niets om trots op te zijn; 1400 jaar lang heeft het niets dan ellende en moord gebracht. Volgens Dr. Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers, in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de Islam! De grootste genocide tijdens mijn leven was waarschijnlijk die in Oost-Pakistan (1971, officieel 3 miljoen doden)

Lees hier verder: https://zlj13051967.wordpress.com/2019/02/09/mensen-die-zich-pas-tot-de-islam-hebben-bekeerd-plegen-relatief-vaak-daden-van-terreur/

RP: Als islamitische (zeer intelligente) geleerden de islam verlaten, dan moet dit al een waarschuwing zijn voor degenen die zich tot de islam bekeren! Dit zegt dus toch wat over het beperkte ‘denkvermogen’ van deze bekeerlingen!