IS HET NEDERLANDSE ‘LANDSBELANG’ VERDWENEN?

Als 45+ ‘ers kennen we allemaal nog de dienstplicht. In ieder geval een groot gedeelte van de mannen met die leeftijd of ouder. Ik.heb zelf de onderofficiers opleiding gevolgd in Ermelo. En kreeg na 10.maanden generaal pardon als laatste dienstplichtige. Na de opleiding heb ik mij specialisatie voor ‘verbindelaar’ in Harderwijk gevolgd en ben vervolgens als sergeant geplaatst bij de 451 IBC in Graven. Een onvergetelijke tijd waarbij de focus lag op groepsvorming, binding en operationeel inzetten. We waren broers van elkaar in de opleiding.

Toen een vader van 1 van de kameraden overleed, waren wij de ‘huilmuur’. Maar ook haalden we geintje uit bij elkaar. Later in Graven regelden een groep van 3 soldaten waar ook ik de leiding over had, een limo om met hun liefjes een rondje te komen rijden over de kazerne. 3 kneusjes type “nerds” waar je als ook leiding een goede en vriendschappelijke band mee had. De 21 jaar voor mijn dienst tijd werd er nooit aandacht besteed aan hoe om te gaan met elkaar in een groep. Alleen binnen de familie en de kleine groep vrienden die ik had in mijn jeugd. Maar de diensttijd deed niks anders. Wil je samen de oorlog in, dan zal je wel moeten. De kracht die door een goed samenwerkende groep ontstaat is onbeschrijfelijk en sterk. Je bent van niets en niemand afhankelijk als alleen van elkaar. Mensen die je kent en wilt kennen.

Mensen waar je op kunt vertrouwen. Omdat men die behoefte deelt. 
Iedereen jonger dan ik, heeft nooit dienstplicht gekend. Een kennis die van onschatbare waarde is voor ieders ontwikkeling is daarmee ook niet meer onder ons. Het resultaat is wel community vorming op multimedia, maar onvoldoende community vorming daarbuiten. Iets wat ons mensen onafhankelijk maakt van anderen die volgens eigen normen over ons beslissen. En ons niet hoeven te kennen.

De Societeit is geen dienstplicht. Zou het wel eigenlijk moeten zijn. Iedereen na zijn opleiding gedurende een bepaalde tijd binnen societeiten binnen sociale netwerken voor anderen zorgt, eigenaarschap krijgt over de zorg voor een ander.

Want het heeft mij iets meegegeven die dienstplicht, wat ik absoluut nodig heb gehad, mij naar mijn volwassenheid onafhankelijk te worden en voldoende eigenwaarden te bezitten dat aan te durven. En niet afhankelijk van wie dan ook. Die niet belangrijk zijn voor het behalen van mijn eigen doelen.

Net zo is er iets nodig om met een ervaring uit het verleden, effectief te gaan gebruiken naar de toekomst toe en Je zelf ervaringsdeskundige te zien. En als zodanig te acteren. Het antwoord daarop is gewoon doen. Gooi het in de groep, vertel over je ervaring en kijk en luister en huiver wat er daarna gebeurt. Ook hoe je tot een oplossing of acceptatie bent gekomen. Natuurlijk. Vertel wat je allemaal deed en niet hielp maar je wel op.andere niveaus deed laten groeien. Wat het emotioneel met je deed en wat het nu met je doet.

Dit alles gebeurt hier tussen 4 muren waar iedereen beschermd is voor overheid of institutioneel geweld zolang er geen huiszoekingsbevel voorligt die dat eist.
Politie, Veilig thuis, de Raad voor de kinderbescherming, of wie dan ook, zonder gerechtelijk bevel, niet welkom is de sociëteit te betreden. Inwoners wensen met óók respect voor de privileges vermeld in het Europese verdrag op rechten van de mens, het internationaal verdrag op de rechten van het kind en de universele rechten voor de mens vast gelegd bij de Verenigde naties, dat ook Nederland ondertekend heeft, te genieten van de privacy die wij met onze vrienden binnen ons privé huis recht op hebben.

We houden ons niet bezig met criminele activiteiten maar met de zorg voor elkaar. Als vrienden. En genieten daarbij van onze privacy. Instellingen mogen schriftelijk met ons communiceren en zijn alleen welkom als wij dat nodig achten en het ons aan krachten ontbreekt. Waarbij wij namens onze hulpbehoevende de regie voeren en externe hulpverleners verantwoording afleggen naar ons om te overzien hoe we het beste de regie voor onze vrienden kunnen coachen.

De acteren naar hulpverleners en toezichthouders als een: “inzichtelijk en constructief effectief inzetbaar sociaal netwerk”. En nemen de verantwoordelijkheden op ons als eigenaar van een zorg binnen een verbintenis. Die daardoor de zorg weerspreekt of wegneemt.

Sociëteiten in Nederland die met deze zelfde doelstelling wil gaan functioneren, bieden we de mogelijkheid om als alternatief voor een inschrijving bij de kamer van koophandel een gratis inschrijving te verlenen bij de kamer van Sociale waarden. Zodat we als sociëteiten bevriend met elkaar worden en blijven en elkaar kunnen voorzien van beschikbare ervaringskundigen ter ondersteuning bij meer specifieke problematiek. En het delen van informatie die nodig is de juiste ‘ever’ te vinden voor de juiste persoon met die ontbrekende kracht.

Om landelijk Nederland dekking te geven met dit initiatief zijn er net zo veel sociëteiten nodig als wijkteams. En samenwerking tussen deze sociale netwerken moet ook via internet kunnen waarvoor E-health in ontwikkeling is.

Sjonny O’fark

https://www.facebook.com/events/1138142186363037/permalink/1147133708797218/

RP: Dit moet automatisch tot “Landsbelang” leiden; iets wat hier heel hard nodig is! Kijk maar naar het domweg accepteren van het ‘Marakesh Pact’, dat ons land naar de totale ondergang zal leiden!