Criminele migranten drijven politie tot wanhoop!

Asielzoekers uit “veilige” landen zijn voor het overgrote deel verantwoordelijk voor criminaliteit onder migranten. Uit rapportages blijkt dat de politie met de handen in het haar zit: een deel van de criminele migranten wordt niet actief vervolgd.

De Telegraaf wist door middel van een wob-verzoek (wet openbaarheid van bestuur) de hand te leggen op dossiers over criminaliteit onder asielzoekers. De nationale politie trachtte de poging om de waarheid aan het licht te krijgen te verhinderen, door te stellen dat deze documenten niet bestonden. Na maanden getouwtrek is de Telegraaf erin geslaagd om de papieren boven water te krijgen: het gaat om een enorme hoeveelheid informatie, meer dan duizend pagina’s!

Uit de rapporten blijkt dat ruim twee derde van de strafbare feiten onder asielzoekers wordt gepleegd door migranten uit veilige landen. Dezen maken geen kans op asiel in Europa, en vluchten zodra hun asielaanvraag wordt afgewezen in het ene land, door naar het andere. Ze laten een spoor van delicten na.

Vervolging bemoeilijkt uitzettingsprocedure!

Bij de politie is de frustratie groot, omdat aangehouden asielzoekers vaak niet worden vervolgd door het Openbaar Ministerie. Een strafrechtelijke vervolging zorgt er namelijk voor dat een asielzoeker moeilijker kan worden uitgezet. De praktijk is weerbarstiger: de uitzettingsprocedure duurt vaak lang, in de tussentijd lopen criminele asielzoekers vrij rond, terwijl de politie weet wie ze zijn. Volgens de Telegraaf worden er lijsten uitgewisseld van  asielzoekerscentra die gunstig zijn voor migranten uit veilige landen. Criminele migranten gebruiken die azc’s als uitvalsbasis.

In de eerste negen maanden van 2016 worden bijna 10.000 asielzoekers met een voorlopige verblijfsvergunning verdacht van een strafbaar feit. Bij een voorlopige verblijfsvergunning wordt het dossier van een asielzoeker onderzocht door de IND. Een aantal migranten uit veilige landen maakt misbruik van deze wachttijd door strooptochten te organiseren door Nederlandse steden. Bij een veroordeling van een misdrijf kan een asielzoeker zijn status verliezen, maar hier moet eerst een proces aan voorafgaan. (RP: dit gebeurt nauwelijks!)

https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2017/06/criminele-migranten-drijven-politie-tot-wanhoop-518934/