Ex moslima Wafa Sultan:,,De ISLAM past niet in de definitie van religie”

Bewegingen, en dus ook ideologieën, die van het begin tot het eind van het leven en van dag tot dag alles willen bepalen voor mensen, noem je ideologieën en geen godsdienst.

De ISLAM is verschrikkelijk en moet liefst helemaal uit onze samenleving worden verwijderd!De meeste mensen denken dat de islam een godsdienst is, zoals elke andere, met een vooral spirituele boodschap die elke gelovige naar beste vermogen probeert in te vullen.Niets is minder waar!…De Islam is eerder een totalitaire machtsideologie, dan een godsdienst, die het hele leven van de burger raakt en bepaalt,waarin God slechts een bijrol speelt.Ongeveer 67% van de Koran die geschreven werd in Mekka gaat over de ongelovigen of politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Rond 20% van Bukhari’s Hadith gaat over jihad en politiek. Religie is dus het kleinste deel van de Islamitische grondteksten.Deze kleinste godsdienstige elementen in de islam hebben als doel, de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen…

PVV-leider Geert Wilders wil in de wet vastgelegd hebben dat de islam geen godsdienst is, maar een ,,totalitaire, gevaarlijke en gewelddadige ideologie, verkleed als een religie.De totalitaire leer van geweld en onderdrukking, samen met de Sharia, bewijst dat”…De Islam mist enerzijds belangrijke kenmerken van een godsdienst, zoals een theologie, diepe religiositeit, een goddelijke openbaring.Een ‘echte’ godsdienst mensen vooral moraal bijbrengt voor het dagelijks leven en verder de ogen gericht heeft op het hiernamaals (het sacrale domein), maar zich niet bemoeit met de politiek of de inrichting van de samenleving buiten de diensturen van de kerk (het seculiere domein). De islam doet dat nadrukkelijk wel…Ideologie is niet meer dan een samenhangend stel van ideeën over hoe het(= jouw menselijk) leven ingericht zou moeten zijn en waar het toe dient.De Sharia voorziet niet enkel in rituele regels, maar in een compleet rechtssysteem, dat alle domeinen van het maatschappelijk leven beslaat…

Lees hier het zeer uitgebreird artikel: https://zlj13051967.wordpress.com/2019/01/31/ex-moslima-wafa-sultande-islam-past-niet-in-de-definitie-van-religie/