Pensioenakkoord geen toverstaf voor oude dag!

Pensioenbestuurders kijken naar de politiek om de nakende pensioencrisis op te lossen: fondsen hebben onvoldoende in kas om de beloofde pensioenen uit te keren. Maar er is geen toverstaf waarmee het kabinet kan zwaaien om dit op te lossen, schrijft Michiel Dijkstra.

Vakbonden en pensioenbestuurders trekken aan de bel bij het kabinet: er moet iets gebeuren aan de pensioenen. Enkele grote fondsen hebben tekorten en moeten, zo wordt steeds zekerder, volgend jaar hun pensioenuitkeringen gaan korten. Het gaat onder meer om PME en PMT, de fondsen van de metaalsector, die samen 2 miljoen leden hebben.

Het idee lijkt te bestaan dat de politiek met een simpele maatregel de nakende pensioencrisis kan oplossen. Dat het eigenlijk slechts kwade wil is van diezelfde politiek dat dit niet gebeurt. Daarom zou het overleg over het pensioenakkoord geklapt zijn.

Veel te genereuze toezeggingen

Maar er is geen toverstaf waarmee het kabinet kan zwaaien om de problemen bij pensioenfondsen op te lossen. Er is geen oplossing die pensionado’s hun uitkering laat behouden zonder dat anderen slechter af zijn.

Dit is het grote probleem: pensioenfondsen – vooral de fondsen die door vakbonden worden bestuurd – hebben in het verleden veel te genereuze toezeggingen gedaan. Hoge uitkeringen, compensatie voor inflatie. Dat kan als pensioenfondsen hoge rendementen halen en slechts een klein deel van de fondsdeelnemers een uitkering ontvangt.