HARDNEKKIG GELOOF IN SPROOKJES!

Alle religies houden mensen klein. Ze getuigen van intellectuele luiheid en herleiden de wonderlijke complexiteit van heelal, wereld en mens tot simplistische, kinderlijke verhalen.

Respect voor religie zal ik nooit opbrengen, omdat religie gevaarlijk is, en respect voor hun (vaak fanatieke) fabels de aanhangers een vrijgeleide biedt voor religieus extremisme! Respect voor religie zou betekenen dat ik religie een deugd vind, terwijl ik godsdienst al mijn hele volwassen leven zie als een misleiding (oftewel een stilstand in de evolutie), die de lelijkste littekens op onze planeet aarde heeft achtergelaten! 

Alle religies houden mensen klein. Ze getuigen van intellectuele luiheid en herleiden de wonderlijke complexiteit van heelal, wereld en mens tot simplistische, kinderlijke verhalen. Ze vroegen/vragen je het kruistocht-/jihahpad te bewandelen en mensen te doden in het Heilige Land/Syrië. Ze beloven je in ruil daarvoor maagden/rijstpap met gouden lepels in een onbestaand paradijs, waar Mohammed of Jezus op je wachten – twee figuren die naar verluidt werkelijk hebben bestaan, maar intussen clownsfiguren zijn geworden waar zoveel mythische verzinsels aan vasthangen dat de enige rol die je hen in een moderne wereld mogelijks nog kan toebedelen die van marionetten in een poppenkast is.

Voor individuele gelovigen kan ik respect opbrengen, omdat iedereen het recht heeft zijn eigen waarheid te kiezen — ook die vrijheid maakt onderdeel uit van een democratisch bestel. Dat ik de persoonlijke geloofskeuze van mensen respecteer, betekent echter niet dat ik respect hoef te hebben voor de religie die zij aanhangen.
Het was niet de hitte buiten die mijn bloed afgelopen maandagavond het kookpunt deed bereiken, maar wel de kruiperige preek van Monique Samuel, die in Knevel & Van den Brink positieve vibes wenste te sturen richting haar grootste-vrienden-de-moslims. Samuel was immers door een aantal van hen bedreigd nadat ze zich kritisch had uitgelaten over de rol van de Moslimbroederschap in Egypte:
“Ik wens u de zegeningen van God en zijn barmhartigheid. En ik wens u een hele gezegende Ramadan. Ik zal morgen de Ramadan houden (…) om te laten zien dat ik respect heb voor de islam en dat ik respect heb voor moslims en dat ik hen als mijn grootste vrienden beschouw. Ik veracht de Profeet niet. Nee, ik bewonder zijn wijsheid. Vrede zij met hem. En vrede zij met alle gelovigen.”

Het woord islam, dat “onderwerping” betekent, is een bevel, dat men bij een vijand gebruikt, opdat deze de wapens neerlegt. Dus kan het geen vrede betekenen.
De koran beval niet alleen het vermoorden van diegenen, die de islam hadden aangenomen en daarna beslisten hem weer te verlaten (afvallig werden), maar beval de aanhangers om tegen “alle” naties te vechten, totdat ze óf de islam aannamen, óf de Jizya betaalden óf kozen voor de dood.
Ik schaamde me diep voor deze verbijsterende knieval, en zag voor mijn ogen de vrijheid van meningsuiting verkracht worden door een journaliste die nochtans zou moeten weten dat die vrijheid in een democratie een verworvenheid is die we met hand en tand horen te verdedigen.

De scheppende religieuze krachten in de mens, die krachten manifesteren zich nog steeds. Want de mens wil de moraal, het beslissende tussen goed en kwaad, graag in een fundament verankerd zien dat dieper en omvattender is dan hijzelf.
Respect voor religie zal ik nooit opbrengen, omdat religie gevaarlijk is, en respect voor hun vaak fanatieke fabels de aanhangers een vrijgeleide biedt voor religieus extremisme. Respect voor religie zou betekenen dat ik religie een deugd vind, terwijl ik godsdienst al mijn hele volwassen leven zie als een zonde die de lelijkste littekens op onze planeet aarde heeft achtergelaten.

RP: Voor mij is elke religie het hardnekkig geloven in sprookjes!

Realpredictor.

https://www.hpdetijd.nl/2013-08-01/waarom-ik-weiger-respect-te-hebben-voor-religie/

https://archeologieonline.nl/nieuws/neanderthaler-en-moderne-mens-hebben-duizenden-jaren-naast-elkaar-geleefd

https://ejbron.wordpress.com/2013/06/30/wat-betekent-het-woord-islam/