Hongarije: Volk wijst massa-immigratie grotendeels af – slechts 7% tevreden met EU-maatregelen


In een onlangs uitgevoerde peiling ziet twee derde deel van de geënquêteerden de illegale immigratie naar Hongarije als zorgwekkend, terwijl ongeveer 40% van de geënquêteerden het probleem als serieus inschatten, zei de opinieonderzoeker Századvég woensdag tegenover MTI.

Hij verwees naar een in december onder 1000 volwassenen gehouden peiling. 76% van de geënquêteerden was van mening dat er de komende tien jaar massaal Afrikaanse migranten naar Europa zouden komen, meestal “om duidelijk economische redenen”, zei de opinieonderzoeker. 87% gaf aan dat migranten een toenemende belasting voor de Europese economie zouden zijn, terwijl slechts 8% hen als economisch voordeel beschouwen.

86% zei ook dat de immigratie uit andere culturen vermoedelijk de waarschijnlijkheid van conflicten verhoogt in plaats van de Europese cultuur te verrijken. Gevraagd naar de maatregelen van de Hongaarse regering met betrekking tot de illegale migratie, “zei 72% dat ze over het algemeen tevreden was, terwijl 46% haar volledige ondersteuning uitsprak”, en 30% was “een soort van verdeeld”, zei Századvég.

78% van de geënquêteerden zei ontevreden te zijn over de omgang van de Europese Unie met illegale migratie, en 18% was met de maatregelen “tot op een bepaalde hoogte” tevreden, bleek uit de peiling. 93% zei dat de EU effectievere maatregelen ter bescherming van haar grenzen zou moeten nemen, 81% gaf aan een gepland mechanisme van de verdeling van migranten op basis van quota afgewezen te hebben.

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
https://ejbron.wordpress.com/2019/01/18/hongarije-volk-wijst-massa-immigratie-grotendeels-af-slechts-7-tevreden-met-eu-maatregelen/

RP: A country and a Leader with brains!