HET SMERIGE SPEL: STEMMEN RONSELEN IN DUITSLAND EN NEDERLAND!

Verrader van het Europese volk

 

De Openbaring!

In de afgelopen jaren hebben we ons vaak afgevraagd waarom de Duitse kanselier Angela Merkel zo gebrand is op de bevolkingsuitwisseling in Europa. Niet alleen gaf zij in 2015 bevel om de grenzen open te zetten voor alle migranten en gelukzoekers, ze was ook de leidende kracht achter zowel het migratie als het vluchtelingen pact van de VN. Wat bezielt zo iemand om de levens en de welvaart van het eigen volk op het spel te zetten?

Intussen is gebleken dat Merkel inderdaad nog een andere reden had, en deze reden had niets met humanisme te maken. Het ging veel meer om egoïstisch politiek gewin. Via activisten in Oostenrijk is nu een geheim document naar buiten gekomen, dat Merkel’s obsessie met migranten en open grenzen verder verklaart.

Het document dat nu naar buiten is gekomen is in de zomer van 2014 opgesteld, en is een zogenaamd strategie-document. Men wilde de grote steden terugveroveren. Tot die tijd waren het vooral oudere kiezers die voor de CDU kozen. Daar moest nu verandering in komen. De CDU wilde vooral de migranten bereiken om een nieuw blik kiezers open te trekken, deze keer via de import van toekomstige stemmers. Dus werden er in de haast migranten kandidaten gezocht. Volgens het document moest echter het gestelde doel vooral bereikt worden door intensieve contacten met moskeeën, en dan vooral met de besturen van deze moskeeën. Men wilde tonen dat de CDU een open oor had voor de wensen en de eisen van migranten, en dan vooral voor de leden van de moskeeverenigingen. Er werden zelfs banden aangeknoopt met de moskeeën die hun orders direct ontvangen uit Ankara van de bloed sultan Erdogan.

De taken die in het document voorkomen werden meteen ter hand genomen. Er kwamen contacten met moskeekoepel-organisaties en met de moskeebesturen. In feite sloeg men de weg in die al eerder door de SPD was bewandeld. Op zich lijkt het allemaal heel onschuldig, maar dat is het niet. De contacten zijn namelijk niets meer dan een ordinaire koehandel over de stemmen van de moskee leden. De leden stemmen op de kandidaat die door het bestuur wordt uitgekozen. In ruil voor wat ook wel de etnische stem wordt genoemd, beloofde men de migratie beter te laten verlopen. Met andere woorden; de grenzen zouden open gaan. De regels voor familiehereniging zouden soepeler worden gemaakt, en vanuit de CDU zou er geen kritiek op de islam zijn. Sterker nog, de CDU zou scherp antwoord geven aan iedereen die ook maar de moed had om de islam te bekritiseren. Dat gold ook voor kritische stemmen van buiten de partij.

Overigens zitten in de eisenpakketten van de islamisten vaak ook lokale zaken, zoals een nieuw of beter gebouw, en een soort vertegenwoordigingsrol, waarbij kandidaten moskeebesturen en leden ter zijde staan. En het werkt; in sommige gebieden is het percentage migranten kiezers dat op de CDU stemt van 6 naar 32% gestegen. Het openen van de grenzen had dus niets met humanisme te maken, het was gewoon stemmen ronselen om zelf in de toekomst aan de macht te kunnen blijven. Gelijktijdig werd de eigen achterban, en de bevolking in het algemeen, verraden. Ook het beetje democratie dat er nog is, werd op deze wijze om zeep geholpen. 

Dit soort praktijken zien we niet alleen in Duitsland. Ook in Nederland wordt er koehandel gedreven met migranten stemmen. Dat is al jaren zo, maar het is altijd goed om het even in herinnering te roepen. Van af het begin kozen de meeste migranten in Nederland voor de PvdA. Niet omdat het allemaal sociaal democraten waren, maar omdat de PvdA toen al veel op had met Multi-Culti, en het potentieel van de migranten stemmen duidelijk voor ogen had. De PvdA stelde ook als een van de eerste migranten kandidaten op. 

Maar als het om stemmen gaat is het heel anders. Ook in Nederland kiezen moskeebesturen kandidaten waar de leden dan vervolgens als een blok op moeten stemmen. Deze kandidaten doen dan eerst beloften aan het bestuur. Ze helpen met problemen oplossen, subsidies lospraten en met het vinden of bouwen van nieuwe gebouwen!

Voor de slachtoffers van deze politiek hebben ze geen enkele aandacht. En, dit is nog maar het begin, want het migratie pact dat in Marokko is getekend, zal deze situatie nog vele keren erger maken. Tot het volk er eigenhandig een eind aan maakt natuurlijk.

Lees hier meer over dit Smerige Politieke Islamiseringsspelletje, dat onze “machthebbers” hebben gespeeld!:

https://www.stopdebankiers.com/stemmen-ronselen-in-duitsland-en-nederland/?fbclid=IwAR2fcBiCMWkfrD6w7yafnNL6B8ivDskuyzu0ms6ZuwV8gmuyqFRlJuXUdHs

Advertenties