DE ONDERGANG VAN ONZE PLANEET!

Eerste levende wezens!

Een van de oudste meercellige wezens Dickinsonia, 1,4m lang en 588 miljoen jaar oud ©Wikimedia Commons

Denk aan de dinosaurussen. Of de vliegende reptielen en indrukwekkende zeemonsters. Stuk voor stuk hebben ze het af moeten leggen. En als het hen kon overkomen, waarom zou het dan ook ons – de mens – niet kunnen gebeuren? Het is misschien momenteel een beetje moeilijk voor te stellen. De mens staat praktisch overal ter wereld bovenaan de voedselketen en onze soort telt meer dan zeven miljard exemplaren. Toch zijn er genoeg scenario’s te bedenken die tot de ondergang van onze soort leiden en veel van die scenario’s komen – paradoxaal genoeg – voort uit het feit dat we met zovelen zijn en het technologisch gezien zo ver geschopt hebben.

Talloze soorten zijn in de geschiedenis van onze planeet een tijdje heer en meester van de aarde geweest, om vervolgens roemloos ten onder te gaan.

De aarde is zo’n 4,6 miljard jaar oud, de eerste vier miljard jaar worden het Precambrium genoemd. In het Precambrium was de planeet lange tijd onbewoonbaar door de hitte en een doelwit voor ruimtepuin. Pas aan het einde van deze era, dat ongeveer driekwart van de totale geologische historie van de aarde vormt, is er sprake van leven. Na de laag van het Precambrium volgt die van het zogenaamde Cambrium, een warmere periode met een plotselinge “explosie” van leven op aarde.

Deze koude periode ging vooraf aan de zogenaamde Cambrische explosie. Nadat het ijs gesmolten was en de temperaturen iets aangenamer werden, vond er een ‘explosie van leven’ plaats. In een vrij korte tijd – zo’n 11 miljoen jaar – nam de biodiversiteit enorm toe en werden de eerste complexere levensvormen aangetroffen. Voor die tijd leefden er alleen prehistorische bacteriën en sponzen op onze planeet.

Sinds 600 miljoen jaar zijn er meercelligen, deze meercelligen ontwikkelden zich in de honderden miljoenen jaren die hierop volgden tot planten, schimmels, vissen, dinosaurussen en mensen.

We zijn momenteel met meer dan zeven miljard. We zijn daarmee dan ook zeker geen bedreigde soort te noemen. Maar veilig zijn we allerminst: de mensheid kampt met diverse grote problemen. De grote vraag is dan ook: kunnen we ze het hoofd bieden? En zo nee, welk probleem wordt dan onze ondergang?

Moslims zijn niet het probleem, de rest van de wereld is het door ze massaal in de geciviliseerde landen toe te laten

islam.einde2

Het onderzoek toont aan dat natuurrampen vernietigende gevolgen kunnen hebben, maar de mens waarschijnlijk niet als gevolg van één natuurramp of een combinatie van natuurrampen zal uitsterven. In plaats daarvan lijkt het aannemelijker dat het uitsterven van het menselijk ras het resultaat is van het werk van machtige mensen (volksvernietigers) en hun primitieve volgelingen! 

RP: Deze zich enorm voortplantende primitieve groepen, zijn helaas nog steeds stil blijven staan in het stenen tijdperk! In plaats van dankbaar gebruik te maken van de evolutie en de aarde tot de meest aantrekkelijke planeet in het heelal te maken, vernietigen zij deze enige woonbare planeet in het heelal, uit naam van hun denkbeeldige “goden”! De evolutie die hier dus niet heeft plaatsgevonden, zal dus ook niet door hun nakomelingen worden verspreid. Grote delen van de wereld zullen dus worden gedevolueerd!

Lees ook: https://eunmask.wordpress.com/2015/03/07/de-devolutie-is-begonnen/

https://www.scientias.nl/de-ondergang-tegemoet-zes-manieren-waarop-de-mensheid-uit-kan-sterven/

https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/2019/01/was-de-aarde-vroeger-een-gigantische-sneeuwbal