Wat is de invloed van migratie op de groeiende bevolkingsomvang?

Prognose: forse bevolkingstoename in 2060!

Wat is de invloed van migratie op de groeiende bevolkingsomvang?

De voorspelling van dit jaar is hoger dan die van vorig jaar. Toen voorspelde het CBS dat Nederland in 2060 zo’n 18,4 miljoen mensen zou tellen. 

De toename van de migratie is een belangrijke groeifactor voor de Nederlandse bevolking. Tweederde van de bevolkingsgroei komt door immigratie. Het aantal inwoners met een immigratieachtergrond neemt daardoor toe. Nu is dat 24 procent, in 2030 zal het 27 procent zijn. Verwacht wordt dat tot 2030 jaarlijks 230.000 migranten naar Nederland komen. Dat is minder dan het aantal immigranten dat dit jaar naar Nederland komt. Dat waren zo’n 241.000 mensen.

Volgens de Verenigde Naties (VN) zou Nederland in 2100 zelfs 24 miljoen mensen kunnen tellen, aanzienlijk meer dan het CBS voorspelt. Dat komt vooral doordat de projectie van de VN veertig jaar later in de toekomst ligt dan die van het CBS. 

De VN voorspelt vooral een groter aandeel van mensen met een migratieachtergrond in Nederland. In 2100 zou volgens de VN meer dan de helft van de Nederlanders een migratieachtergrond hebben. In september publiceerde Elsevier Weekblad daarover een essay van Jan Latten, voormalig hoofddemograaf van het CBS, en cultureel antropoloog Jan van de Beek.

RP: Dit is een Farce! Men kan blijven voorspellen maar 1 gegeven is overduidelijk!! In de Afrikaanse landen zijn er, zoals altijd, enorme geboorte-explosies! Deze trend zal zich ook voortzetten bij de Afrikaanse asielzoekers in Europa . Ergo: Het aantal van  230.000 migranten zal dus binnen de kortste tijd zijn verdubbeld! En Europa wordt het grootst bevolkte continent ter wereld!

europe.doomed

https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2018/12/cbs-voorspelt-hogere-bevolkingsomvang-in-2060-663004/?fbclid=IwAR1_1UkNAFX025B2SAQGOaOLaBp2PjTxlUfgJyidwnd37OKeQIUvlCga9Ec