Marrakesh nog erger dan gedacht: Het behelst nóg een verdrag!

WIJ WORDEN MASSAAL BEDONDERD!

Het lijkt van een welhaast duivelse sluwheid: terwijl de elite heel Europa op zijn kop zet en laat debatteren over het migratiepact van Marrakesh, heeft zij het plan daar in alle stilte NOG een pact te laten aannemen. De gevolgen daarvan zijn voor Europa nog veel verstrekkender en vernietigender dan het al zo omstreden migratiepact.

In media doodgezwegen

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zwart op wit bevestigd dat dit tweede pact eveneens op 11 december in Marrakesh getekend moet gaan worden. De Duitse parlementariër Martin Sichert (AfD) heeft dit bekend gemaakt: naast het ‘Globale Pact voor Migratie’ blijkt er nog een tweede te zijn, waarover binnenkort wordt beslist: het ‘Globale Pact voor Vluchtelingen’. Dit verdrag wordt in de media doodgezwegen! Er zal over worden gestemd in de generale VN-vergadering.

Massieve druk

Dit andere pact behelst twee hoofddoelen: het verminderen van de druk op landen van eerste ontvangst en het vergroten en opnieuw opzetten van vestigingsprogramma’s. In ronde bewoordingen: landen van eerste ontvangst als Turkije en Jordanië moeten door Europa ontlast worden. Het overgrote deel van de vluchtelingen moet met behulp van migratie- en hervestigingsprogramma’s naar Europa worden overgebracht. Deze eindeloze stroom zal dus ook naar Nederland komen en daar onze huizen- en arbeidsmarkt, onze sociale voorzieningen en onze cultuur in het algemeen onder massieve druk zetten.

Versneld ondertekend

De globale elites zijn zich de weerstanden hiertegen in Europa wel bewust. Oorspronkelijk lag het in de bedoeling dit vluchtelingenpact pas in de late herfst van 2019 te ondertekenen. Het Duitse ministerie van Buitenlandse zaken heeft bevestigd dat dit versneld gaat gebeuren. Het VN-vluchtelingenpact zal eveneens op 11 december in Marrakesh worden ondertekend. Kennelijk wil men voorkomen dat de weerstanden te hoog kunnen oplopen en wil men bovendien profiteren van de afleiding die het andere omstreden verdrag, het migratiepact van Marrakesh, oproept.

https://cultuurondervuur.nu/marrakesh-nog-erger-dan-gedacht-het-behelst-nog-een-verdrag/

Lees ook: Kabinet zwijgt over vergelijkbaar ander VN-akkoord!

Interessanter nog dan wat de beide VVD-politici vertelden, is wat zij niet vertelden.

Het Marrakeshpact staat namelijk niet op zichzelf. Na de ondertekening in Marrakesh op 10 en 11 december wordt medio december in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York nog een tweede pact aangenomen: het Global Compact on Refugees (CRR), verder aangeduid als het Vluchtelingenpact. Een vergelijkbaar akkoord als het Marrakeshpact, maar dan over de behandeling van vluchtelingen. De VN heeft verschillende acties ingezet om tot gemeenschappelijke afspraken te komen over de behandeling van migranten en vluchtelingen

https://opiniez.com/2018/12/02/naast-het-marrakeshpact-worden-we-ook-het-vluchtelingenpact-ingerommeld/robertbor101/

Bekijk ook dit: Elitaire politici en de genaaide burger! https://youtu.be/ltIgbGMSL6c