DE VALKUILEN VAN MARRAKESH!

Het migratiepact: hoe een VN-akkoord de wereld opschudt!

Het migratiepact van de Verenigde Naties is het oog van een politieke storm, die raakt aan de grote discussies die Europa voert over migratie en nationale soevereiniteit. Hoe kwam het zover?

Niet bindend is wel een heel relatief begrip in dit verdrag…

Hoewel de tekst juridisch ‘niet bindend’ is, staat het document bol van de termen als ‘adopt’ (13 keer), ‘agree’ (24 keer), ‘guarantee’ (11 keer) …

Om te beginnen, geeft de tekst een totaal nieuwe en bredere dimensie aan migratie. Merkels beruchte ‘Wir Schaffen Das’-uitspraak betekende de aanleiding om migratiestromen (twee derde was migrant en geen vluchteling) ruimer te omschrijven. Hoewel de tekst niet bindend is, gaan de ondertekenende landen uitdrukkelijk akkoord om alles in het werk te stellen om de inhoud ervan te respecteren en zo mogelijk in wetteksten te gieten. Nadien zou de VN om de twee jaar voor elk land een rapport opmaken om na te gaan in hoeverre het verdrag al in de praktijk werd omgezet. Pittig detail: de EU heeft hierover niet als politieke unie kunnen onderhandelen omdat er binnen de EU geen akkoord gevonden kon worden. Elk land moet vervolgens zelf uitmaken of het dit pact zal ondertekenen of niet. Al minstens vijf Europese lidstaten weigeren.

Landen die de tekst – die niet meer aangepast kan worden – ondertekenen, zich akkoord verklaren met de inhoud van het verdrag en engageren om zich ernaar te gedragen. Binnen de kortste keren zal het pact door slimme advocaten misbruikt worden om onze bestaande wetgeving, die nu al zeer genereus is, verder uit te hollen!

Wie heeft het verdrag opgesteld?

De specialisten die het verdrag opstelden zijn allen vertegenwoordigers van de VN en van de VN-lidstaten. Aanvankelijk was het de EU die voor haar lidstaten aan tafel zat, maar door de weigering amendementen in overweging te nemen trok Hongarije zich terug en kon de EU niet langer voor zijn lidstaten optreden zodat de verantwoordelijkheid voor ondertekening bij elk land afzonderlijk werd gelegd.

Naast de vertegenwoordigers van de VN en de lidstaten waren ook de ngo’s (Human Rights Watch, Amnesty International…) uitdrukkelijk op de achtergrond aanwezig om het verdrag in hun voordeel om te buigen.

https://www.trouw.nl/democratie/het-migratiepact-hoe-een-vn-akkoord-de-wereld-opschudt~a4505664/

https://www.geenstijl.nl/5145111/ex-diplomaat-duwt-marrakesh-migratie-pact-om/

https://www.stopdebankiers.com/wat-u-zeker-moet-weten-over-het-vn-pact-van-marrakesh/