Aantal immigranten en emigranten ook in 2018 hoog!

immigrantenstroom

In de eerste drie kwartalen van 2018 kwamen er in Nederland 81 duizend inwoners bij. Dit is vergelijkbaar met de bevolkingsgroei in dezelfde periode van vorig jaar. De groei wordt vooral bepaald door buitenlandse migratie. Er schreven zich 69,5 duizend meer mensen vanuit het buitenland in bij een Nederlandse gemeente dan er vertrokken. Daarnaast werden ruim 11 duizend meer kinderen geboren dan er mensen overleden. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Een belangrijk deel van de jaarlijkse migratiebeweging vindt plaats in het derde kwartaal. Daarmee geven de cijfers tot en met september al een beeld van de groei voor dit jaar. In de eerste drie kwartalen van dit jaar kwamen 186 duizend immigranten naar Nederland, 4,5 duizend meer dan in dezelfde periode een jaar geleden waren geteld. Daarnaast emigreerden 116,5 duizend mensen, 1,5 duizend meer dan in de eerste drie kwartalen van 2017. Daarmee ligt het migratiesaldo vooralsnog zo’n 3 duizend hoger dan vorig jaar.

Ook vanuit andere landen in Europa steeg de immigratie. In de eerste drie kwartalen van 2018 schreven zich ruim 11 duizend Bulgaren en Roemenen bij een Nederlandse gemeente in. Sinds 2007, het jaar dat Bulgarije en Roemenië toetraden tot de Europese Unie, is zowel het aantal immigranten als emigranten met deze achtergrond toegenomen. Tot en met september van dit jaar vertrokken 5 duizend personen met een Bulgaarse of Roemeense achtergrond.