SINTERKLAAS HEEFT ER SCHOON GENOEG VAN…

(Door: “Driek”)

Vroeger, lang geleden, toen de intocht van Sint Nicolaas nog geen kinderen tot schreien bracht door het door den Goed Heiligman omringende tuig, doch een zonnestraal achterliet in den vreugdevolle harten der kinderen, bestonden er nog geen negroïde lieden als Sylvana Simons en ander links geteisem. Het was een tijd toen kinderen zich nog verkneukelden van angstige doch ook verheugende spanning. Hun opgewonden kindergezichten vol verwachting straalden. Ook daar, waar nijpende armoe heerschte, waar het steuncomité den bittere nood der armen moest lenigen en verlichten, heerste een gansch opgewonden stemming.

Bij den schoorsteen, waarop een pendule, portretten en allerlei sierlijkheden het vertrek moesten verfleuren, werd door den jongste kinderen een schoen met een wortel voor het paard neder gezet. Uitgelaten, in toch ook angstige spanning en verwachting, repten kindervoeten zich des ‘s ochtends vroeg naar het woonvertrek om te aanschouwen of den wortel voor het paard door dien zwarte Piet was mede genomen. Doch het allerbelangrijkste waren toch wel den cadeautjes.

Edoch, lezer, Sint Nicolaas heeft onlangs, in één onzer Socialistische Couranten, laten weten er geen zin meer in te hebben. Zijn knecht Piet, toch altoos blij van gemoed, zei tegen één der verbaasd schijnheilige journalisten, die een zeer sterke gelijkenis vertoonde met Jesse Klaver: ‘Die Hollanders kunnen me reet likken, ik stop ermee. Mijn lol is er af. Wij vertrekken naar Zuid- Amerika en komen nooit meer terug. Jullie bekijken het maar’.

https://ejbron.wordpress.com/2018/11/21/sinterklaas-heeft-er-schoon-genoeg-van/