Oostenrijkse regering wil Hoofddoekverbod!

Eindelijk een Europees land dat de islamisering van Europa gaat stoppen!

Hoofddoekverbod: Oostenrijkse regering is nu van plan het zonder hulp van de oppositie in te voeren

(Door: J.D.)

De FPÖ wil hoofddoeken op basisscholen verbannen, “met of zonder oppositie”. Het debat over de geplande wetswijziging is dinsdag volledig uit de hand gelopen. Dus heeft de christendemocratische ÖVP aan de SPÖ duidelijk gemaakt dat ze niet zal onderhandelen over een integratiepakket, mede vanwege de meerderheidssteun van de FPÖ. “We zijn geen handhaving-democratie”, voerde de SPÖ als tegenargument aan. Eén ding staat vast: als in de toekomst het hoofddoekverbod wordt geschonden, dreigt een boete van maximaal € 440,-

Het hoofddoekverbod wordt dus doorgevoerd, met of zonder de steun van de oppositiepartij. Om de sociaaldemocraten en NEOS alsnog van de maatregel te overtuigen heeft FPÖ-voorzitter Walter Rosenkranz de oppositie op dinsdag inzage gegeven in het initiatiefverdrag van de FPÖ en ÖVP betreffende het verbod op hoofddoekjes zoals die wordt ingevoerd op openbare scholen. “Ik bied de SPÖ aan om het voorstel in alle rust te analyseren om met haar akkoord voor een constitutionele meerderheid te zorgen”, aldus Rosenkranz.

Geen onderhandelingen over integratiepakket

Volgens de FPÖ zal het initiatiefvoorstel donderdag in de plenaire vergadering worden ingediend, zodat de oppositie voldoende tijd heeft om het te bestuderen. Rosenkranz sluit echter  onderhandelingen over het integratiepakket, die door de SPÖ werden geëist, uit. “Dit gaat zeer duidelijke over een maatregelen om kinderen te beschermen en we zullen het implementeren – met of zonder de oppositie”.  De voorgestelde wijziging van de onderwijswet vereist een twee derde meerderheid en daarmee de toestemming van de kant van de SPÖ of de NEOS.

Minister van Onderwijs Heinz Fassmann (ÖVP) benadrukte maandag dat hij “een brede juridische dekking” van het verbod wil. Mocht een constitutionele meerderheid niet mogelijk zijn, dan is een vereenvoudigde wetswijziging mogelijk. “Maar ik zou deze weg alleen bewandelen indien het strikt noodzakelijk is”, zei Fassmann.

€ 440,- boete of gevangenisstraf

Schendt iemand het voorgestelde verbod op hoofddoeken, dan worden de ouders in de toekomst binnen vier schooldagen opgeroepen voor een  gesprek en worden ze geïnformeerd over hun verantwoordelijkheid. Deelname is verplicht. Voor verdere en aanhoudende schendingen van het verbod kan justitie een boete opleggen van maximaal € 440,-  (aan de ouder of voogd)

https://ejbron.wordpress.com/2018/11/21/hoofddoekverbod-oostenrijkse-regering-is-nu-van-plan-het-zonder-hulp-van-de-oppositie-in-te-voeren/