Hoezo “Nederlands” Volkslied?

NEDERLAND EEN ALLEGAARTJE? 

Het Wilhelmus is sinds 1932 officieel het Nederlandse volkslied.

Stammen wij nu af van de Duitsers, de Spanjaarden of van de Oostenrijkers?

Het Nederlandse Volkslied:

“Wilhelmus van Nassouwe ben ik, van Duitsen bloed, den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd. Dat u de Spanjaards krenken, o edel Neerland zoet, als ik daaraan gedenke, mijn edel hart dat bloedt”

Als uitkomst op de Spaanse Successieoorlog verdeelde het Verdrag van Utrecht (1713) de Spaanse erfenis en kwamen de Spaanse of ‘koninklijke’ Nederlanden onder het gezag van Oostenrijkse Habsburgers, die in die tijd ook de keizers van het Heilige Roomse Rijk leverden. Zij staan vervolgens bekend als de Oostenrijkse of ‘keizerlijke’ Nederlanden!

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_Spaanse_Nederlanden