DE MULTICULT PAMPERWET WORDT HOE LANGER HOE GEKKER!

1 dag gewerkt?_dit ontvangt u nu elke maand!

“Buitenlanders moeten al na één dag werken in België aanspraak kunnen maken op werkloosheidsuitkering”

Als het van de commissie Werkgelegenheid van het Europees Parlement afhangt, zullen werknemers uit andere lidstaten al na één dag in België gewerkt te hebben aanspraak kunnen maken op een werkloosheidsuitkering. Momenteel moeten deze werknemers minstens drie maanden in België aan de slag zijn geweest vooraleer ze daar recht op hebben.

De commissie Werkgelegenheid stemde over een herziening van de richtlijn over de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels onder de lidstaten. Een meerderheid van de leden schaarde er zich achter het idee dat werknemers die in andere lidstaten aan de slag waren al na één dag werk in een nieuwe lidstaat aanspraak moeten kunnen maken op een werkloosheidsuitkering.

Voor N-VA zet dit standpunt de deur open voor “welvaartstoerisme”. “Dit kost onze sociale zekerheid handenvol geld en is een doorn in het oog van wie wel belastingen betaalt”, meent Europarlementslid Helga Stevens. In België geldt sinds 2016 dat mensen na hun buitenlandse arbeid eerst nog drie maanden in ons land gewerkt moeten hebben vooraleer ze een uitkering kunnen krijgen.

https://www.hln.be/geld/economie/-buitenlanders-moeten-al-na-een-dag-werken-in-belgie-aanspraak-kunnen-maken-op-werkloosheidsuitkering~a8e0a1ab/