CBS ziet Nederland langzaam van samenstelling veranderen!

 

Welkom in Hollandistan

De samenstelling van de Nederlandse bevolking verandert langzaam, door de instroom van migranten en kinderen die zij krijgen. Dat constateert het Centraal Bureau voor Statistiek in het jaarrapport integratie 2018. Het CBS publiceert eens in de twee jaar de laatste stand van zaken als het gaat om immigratie, emigratie en integratie.

Tussen januari 2015 en 1 januari 2018 nam het aantal inwoners met een Nederlandse achtergrond met 26.000 af.  Maar….. Er kwamen 306.000 inwoners met een migratieachtergrond bij! De grootste groep nieuwkomers de laatste jaren waren mensen uit Syrië.

Op 1 januari 2018 had bijna een kwart van de Nederlandse bevolking een migratieachtergrond. (RP: dit zal, gezien de onafneembare stroom asieltoelatingen, inmiddels al verdubbeld zijn!)

Lees ook dit: https://www.nrc.nl/nieuws/2015/02/20/volgend-jaar-is-helft-allochtoon-1467853-a573815

https://nos.nl/artikel/2260186-cbs-ziet-nederland-langzaam-van-samenstelling-veranderen.html