BURGER “MEMO”

Aan / voor : het huidige Nederlandse Kabinet & Premier van Nederland
Adres : Tweede Kamer der Staten Generaal
Van : Zeer boze en teleurgestelde autochtone Nederlandse “gewone”burgers
Betreft : Huidige politieke beleid
Datum : 7 november 2018

Geachte, Mark “Pinokkio” Rutte,

Hier een “memo” van heel veel boze en teleurgestelde autochtone Nederlandse “gewone” burgers, ja … die grote groep Nederlandse burgers die U blijkbaar in Uw gehele huidige politieke beleid over het hoofd ziet, waarvan U mogelijk zelfs van het bestaan NIET op de hoogte bent, gezien Uw inspanningen en steun voor alle Immigranten, grote multinationals, banken, rijkeren en vooral de politieke leiders van de EU in Brussel en Islamitische groeperingen !

Wij, die “gewone” autochtone Nederlandse burgers, hebben heel veel mooie beloften van U gekregen in de tijd dat U nog geen Premier van ONS land was en in de tijd dat U wel Premier van ONS land bent.
Van lastenverlagingen tot en met betere en betaalbare gezondheidszorg, sociale voorzieningen, onderwijs, veiligheid en zelfs € 1000,00 voor ieder van ons !!

Maar wat bent U daarvan nagekomen ???

U vertelt, of houdt ons eigenlijk voor, dat het zo goed met de Nederlandse economie gaat, en dat IEDERE burger dat in zijn portemonee zou gaan merken !!
Ja, we merken dat zeker in onze portemonee !!!,… maar niet zoals U ons voorspiegelt !!!

Iets meer dan een procentje inkomstenbelasting-verlaging, wat in werkelijkheid iets meer dan een schamel tientje voor ons per maand scheelt,… maar hier tegenover de belasting op onze dagelijkse benodigde boodschappen:
(het laag BTW tarief), van 6% naar 9% verhoogd wordt, waardoor we dat schamele tientje bij een keertje boodschappen doen weer mooi hebben kunnen inleveren !!!
Door deze lage BTW verhoging wordt het reizen per trein, metro, tram en bus ook weer duurder !… zelfs duurder dan zelf met de auto te reizen, dus weer meer files, en meer schade aan de economie en het millieu !!!
Daarbij komen de verhogingen van onze maandelijkse energie nota, verhoging van de huren, verhoging van de verplichte maandelijkse zorgverzekeringspremie, verhogingen in de waterkosten, gemeentelijke heffingen en waterschapsbelastingen !!!

En alsof dat dan nog niet genoeg is,… heeft U heimelijk de maximum inkomensgrens verlaagd voor het recht op zorg en woontoeslag, en de toeslagen zelfs ook verlaagd, waarmee U velen van ons ook weer een paar honderd euro per maand heeft afgenomen!!
U heeft ook de WW, Wajong en Bijstands uitkeringen verlaagd, de AOW en Pensioenen niet laten stijgen en mee-geindexeerd !!

Ja Mark “Pinokkio” Rutte, we voelen het echt in onze portemonee !! ……. die wordt steeds dunner en leger !!! … maar niet de portemonee van de rijkeren en multinationals !, want ondanks Uw blamage inzake de Dividend belasting geeft U de daarmee de voor Nederland verdiende 1,9 miljard euro toch maar aan die rijken !!!
En die rijken worden steeds rijker !,… maar de “gewone” werkende autochtone Nederlandse burgers worden steeds armer !!!

Op de gezondheidszorg heeft U, Uw Kabinetten, jarenlang bezuinigd en de maandelijkse verplichte zorgverzekeringspremies gingen en gaan nog steeds gestaag omhoog !……. maar,… sinds de invoering van het nieuwe Belastingsysteem in 2001 is er 70 miljard van de, door de burgers betaalde AWBZ premies, NIET aan de gezondheidszorg besteed, maar door de politiek aan andere zaken dan de gezondheidszorg!!!
U en Uw Kabinet en de rest van de politiek heeft dus jarenlang GELOGEN door ons, de “gewone”, Nederlandse burgers maar elke keer te vertellen dat de gezondheidszorg “onbetaalbaar” zou en zal worden !… Wat heeft de politiek dan met die 70 miljard van ONS geld gedaan ???

Rond 1 miljoen autochtone Nederlandse burgers zijn afhankelijk van de bijna 170 voedselbanken in ONS land !! Rond 35.000 burgers in ONS land zijn dakloos !!
En de meeste Immigranten, de zgn. “aanwinsten”, “verrijkingen” en “pareltjes” voor ONZE samenleving, leven van een uitkering,… op de kosten van de zich krom werkende autochtone Nederlandse burgers !!!

Wij moeten ons krom betalen,… maar die zgn. “vluchtelingen” en “asielzoekers”,… die voor meer dan 90% niets meer dan ordinaire gelukszoekers en dus economische immigranten zijn,… krijgen die zgn. “onbetaalbaar” geworden gezondheidszorg gewoon GRATIS !!!

Buiten het feit dat U en Uw Kabinet dus 70 miljard aan andere zaken dan de gezondheidszorg heeft besteed !!,… en immigranten rijkelijk worden voorzien van uitkeringen…….

Frauderen zo’n 12.000 Turken met ONZE Bijstands-uitkeringen, zij hebben bezittingen in Turkije en Turkije werkt NIET mee aan een onderzoek hiernaar !!!
Frauderen zo’n 9.500 Poolse arbeids-immigranten met de UWV, WW uitkeringen, gewoon geholpen door zo’n 150 duistere tussenpersonen !!!

Onderzoek, opsporing en terugvordering van al die Fraude-gevallen wordt nauwelijks of NIET gedaan,… “personeelstekort bij het UWV”? !!!
80 % van de Syrische “vluchtelingen” wil in ONS land blijven; ongeveer zo’n 36.000, blijven liever profiteren van de, met voorrang, verkregen woningen, uitkeringen + kinderbijslag + diverse toeslagen, gratis gezondheidszorg en onderwijs,… maar als ze werk aangeboden krijgen zijn ze NIET bereid om 40 uur p/w te werken en dit hoeven ze zelfs niet!!!

Omdat de immigranten nu toch ter sprake gekomen zijn meneer Rutte…….

Onze landsgrenzen staan nog steeds wagenwijd open … nog steeds komen er nieuwe gelukszoekers en economische immigranten ONS land binnen !… denkt U nu nog steeds dat wij dat allemaal maar kunnen blijven “sponseren” ??!

Buiten het feit dat wij dit allemaal niet kunnen blijven betalen, want wanneer een “gewoon” Nederlands gezin er ineens 2 kostgangers bij krijgt, dus de maandelijkse kosten voor levensonderhoud ineens flink stijgen, plus er kosten voor energie, kleding en onderwijs bijkomen, en hun inkomen gewoon het zelfde blijft,… dan kan dat gezin dat ook niet meer opbrengen meneer Rutte … want dat is een simpel rekensommetje in het huishoud-boekje waar dat “gewone” Nederlandse gezin geen denktank voor nodig heeft !!!…….  en wordt ONS land er ook niet veiliger op !!!

Sinds de grote golf immigranten ONS land en de andere landen van Europa heeft overspoeld en dit nog steeds aanhoudt, is het aantal zgn. “verwarde” mensen drastisch gestegen !!
Zijn het aantal geweldplegingen tegen autochtone burgers, ‘plofkraken’, winkeldiefstallen en overvallen drastisch gestegen, lukraak worden onschuldige autochtone burgers aangevallen, neergestoken en zelfs plat-gereden !!
Ook is de criminaliteit onder mensen met een immigratie- en islamitische achtergrond drastisch gestegen !!
ONS land is er dus NIET veiliger op geworden meneer Mark “Pinokkio” Rutte !!!

Al die immigranten zijn geen “aanwinsten”, “verrijkingen” en “pareltjes” voor en van ONZE westerse Nederlandse samenleving !!!
Het enige waar die immigranten misschien “hoog-opgeleid” in zijn is geweldplegingen, diefstallen, drugshandelen en moorden plegen !!!

Mede door het feit dat ONZE landsgrenzen nog steeds wagenwijd open staan, er flink bezuinigd is op politie, justitie en defensie en het huidige linkse politieke beleid, het beleid van Waarheid en realiteit blijven ontkennen – Immigranten & Islam blijven verwelkomen – Moslims blijven knuffelen en boven de eigen autochtone burgers te blijven stellen – Anti eigen burgers door hen openlijk te blijven discrimineren, voor te liegen en te bestelen, heeft U de kloof tussen arm & rijk vergroot en tweedeling en verharding in ONZE Nederlandse samenleving veroorzaakt en u blijft deze bevorderen !!!

De autochtone “gewone” Nederlandse burgers zijn niet alleen heel erg diep teleurgesteld in U en Uw Kabinet gedane mooie beloften voor verkiezingen om maar “zieltjes” te kunnen winnen,… maar heel heel erg BOOS omdat er van die mooie beloften NIETS is nagekomen en waargemaakt,… maar wel in het geniep Akkoorden tekent en wil gaan tekenen om nog meer immigranten ONS land binnen te halen !!!
Heel erg BOOS omdat U en Uw politieke medestanders elk tegengeluid en protest tegen het huidige politieke beleid, onder Uw grootste politieke leugen, de politieke-“correctheid”, de mond probeert te snoeren door het als ‘Discriminatie, Rascisme, Fascisme en Extreem rechts’ te benoemen,… terwijl het opkomen voor iemands rechten, vrijheden en het behoud van de cultuur, tradities, gebruiken, manier van samenleven met de normen & waarden, regels en wetten van je eigen Vaderland (ONS  Nederland), in de realiteit gewoon Patriotisme is !!!

De autochtone “gewone” Nederlandse burgers verzoeken U en Uw huidige Kabinetsleden niet beleefd om Uw Premierschap neer te leggen en Uw Kabinet te laten aftreden,……. maar EISEN dit !!!

Uiteraard zult U het natuurlijk ontkennen en als “Fake-News” benoemen, dat de autochtone Nederlandse “gewone” burgers U en Uw Kabinet een MEMO hebben gestuurd, want dat zijn wij inmiddels wel gewend,… daarom is deze memo ook openbaar gepubliceerd op de Social Media Mark “Pinokkio” Rutte !!!

Door : Franky van Santen

 

Advertenties