Botsende wereldbeelden!

Door  • 

Mochten er nog Sta-Pal volgers zijn die geloven dat de instroom van vooral islamitische migranten een multiculturele verrijking vormt voor het Europese continent waar alle lidstaten van profiteren, dan schetst het onderstaande beeld een andere realiteit.

Het Open Deur of Willkommen beleid van Merkel heeft niet alleen Europa tot op bot verdeeld, maar ook diepe kloven geslagen in West-Europese samenlevingen. In veel lidstaten is het wantrouwen van de gewone burger in de politiek zodanig groot dat er stevige bruggen geslagen moeten worden om beide partijen weer tot elkaar te kunnen brengen. Dat zit er nog niet in. De politiek, vanuit een morele verhevenheid overtuigd van het eigen gelijk, voert een betuttelend, een kleinerend beleid en irriteert daardoor grote delen van de samenleving. Dat moraliserend denken en doen verbreedt en verdiept de aanwezige haarscheuren. Een uitspraak van Tanya Hoogwerff lid van de lokale politieke partij Leefbaar Rotterdam schetst de huidige verhoudingen scherp Politici zitten op zetels die zij aan hun kiezers te danken hebben. Toch hebben ze geen idee van de uitwerking die hun beslissingen hebben op het dagelijkse leven van diezelfde kiezers”. Die uitspraak zet de afstand tussen het politieke kartel en de doorsnee burger helder neer.

Om die politieke leiders als idioot of afgedreven van de dagelijkse realiteit te bestempelen, is te eenvoudig. Ook zij zullen de berichtgeving in de media in zich opnemen. Ook zij zullen inmiddels bewust zijn geworden van de gevaren die de cohesie van een samenleving ondergraven. Ook zij moeten bewust zijn geworden van de groeiende irritatie bij de bevolking. Als dat zo is, waarom vervolgen ze dan de weg die ze direct na de verkiezingen zijn ingeslagen? Is het pure onwil? Is het de weigering om te erkennen dat ze de verkeerde afslag hebben gekozen? Is het gewoonweg domheid om te denken dat ze vanuit hun morele verhevenheid het nog steeds beter weten dan de gewone burger? Oordeelt deze generatie politici dat “leiding geven aan het volk zonder inspraak door het volk” de juiste omschrijving van democratie in een modern jasje is? Of is het ordinair gezegd pure onkunde of zelfs morele slechtheid (RP: gebaseerd op eigenbelang)?

De resultaten van de verkiezingen in 2017 hebben bevestigd dat traditionele politieke partijen de band met hun electoraat kwijt geraakt zijn en de neergang van de SPD in Duitsland en PvdA in Nederland zijn daarvan de beste voorbeelden. Die partijen zijn niet de enige die regelmatig fikse dreunen te verduren krijgen. Ook de CSU en in diens spoor de CDU, CDA en VVD krijgen voortdurend een beuk van het electoraat. Geconfronteerd met de opkomst van, zoals Merkel en haar Nederlandse collega het badinerend proberen te benoemen, het verkeerde populisme, blijven beiden volharden in het volgen van de verkeerde kompasrichting. Ze sluiten de ogen voor de problemen waartegen de doorsnee burger dagelijks oploopt. RP: het wordt hoog tijd dat het volk zelf het heft in eigen hand gaat nemen en deze vernietigende zelfbenoemde “machthebbers” voorgoed afzetten!

Hoe dan ook, de dagelijks praktijk bevestigt dat politici blijven volharden in het populaire praatje van de waardevolle migrant die de effecten van de groeiende vergrijzing van de samenleving zal compenseren. Vanzelfsprekend zijn ze blind of geven ze de indruk blind te zijn voor het feit dat de negatieve effecten de positieve ver overstijgen.

Lees hier verder: http://sta-pal.nl/2018/10/botsende-wereldbeelden/?fbclid=IwAR2glqJ_V9dSOmrrZeK3afRfC5tEdBQdEow3TaQnEbkgr7cclGd6Dsgnb8s