European Court of Human Rights: Insulting Muhammad not “free speech”

HET EUROPEES HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS OORDEELDE DAT HET BELEDIGEN VAN MOHAMMED NIET ONDER “VRIJHEID VAN MENINGSUITING” VALT!

Het Europese Hof voor de rechten van de mens verklaarde donderdag, dat de ‘misdadige’ veroordeling van een Oostenrijkse vrouw en de boete voor haar verklaringen waarin zij de “Helderziende” Mohammad van pedofilie beschuldigde niet haar recht op “vrije toespraak” overtreden.

Dit is het geval van Elisabeth Sabaditsch-Wolff, die werd beboet en een gevangenisstraf kreeg voor het benoemen van Mohammed als een pedofiel. Hij trouwde met een zes-jarige en consumeerde het huwelijk toen ze negen was, maar “de Oostenrijkse rechtbanken” hebben geoordeeld dat de beschuldigingen van de deze vrouw deels gebaseerd waren op onware feiten en zonder rekening te houden met de historische context.”

De vrouw, die als “ES” door het Hof wordt beschreven, had seminairs over het Mohammedanisme gehouden in 2008 en 2009 voor de Partij van de vrijheid (FPO), waar zij het huwelijk van Mohammed met zijn vrouw Aisha (een kind nog) besprak, en impliceerde dat hij een pedofiel was.

Een Oostenrijks Hof veroordeelde haar voor “kleinerende godsdienstige doctrines” in 2011 en beboette haar met 480 euro (548 dollars), een vonnis dat op twee beroepen was gebaseerd.

Nu het Hof ineens geconstateerd heeft dat de “verklaringen van de verzoeker waarschijnlijk gerechtvaardigde verontwaardiging bij moslims” hadden gewekt en “een generalisatie zonder feitelijke basis” betrof, zei de ECHR dat het commentaar van de vrouw niet als de vrijheid van Expressie kon worden beschouwd!

“Haar verklaringen ‘ werden niet geformuleerd op een neutrale wijze en gericht op een objectieve bijdrage aan een openbaar debat over kinderhuwelijken” volgens het ECtHR, die hieraan toevoegde dat de gematigde boete aan haar opgelegd, niet kon worden beschouwd als onevenredig.

De Oostenrijkse rechtbanken hadden een onderscheid gemaakt tussen pedofilie en kinderhuwelijken, dat bij de Europese heersende families ook een gemeenschappelijke praktijk was.

Het ECtHR vond ook dat de ‘ gewraakte ‘ verklaringen “een beledigende aanval op  Mohammed en het Mohammedanisme” was, die het risico op godsdienstige vrede in gevaar kon brengen .

Zij merkten op dat de Oostenrijkse rechtbanken de vonnissen deels hadden gebaseerd op onware feiten en zonder rekening te houden met de historische context….

https://www.jihadwatch.org/2018/10/european-court-of-human-rights-insulting-muhammad-not-free-speech