HET MOM VAN MULTICULTURALISME EN GLOBALISME!

links.islam

Waarom ‘links’ de islam ondersteunt en er mee sympathiseert!

Het is een onweerlegbaar feit dat de socialistische fractie in het Europees parlement de massale import van mohammedanen op het Europese continent toejuicht, als deze fractie er al niet de belangrijkste  initiatiefnemer voor was.

Het is ook een onweerlegbaar feit dat overal in West-Europa de socialistische en zogenaamd groene partijen allemaal islamofiele politieke correctheid als hoge “morele” standaard aankleven en blijven handhaven, spijts de aanhoudende  islamitische terreurdaden op ons eigen grondgebied tot en met het waanzinnige Trump-bashen in de gecorrumpeerde media en leugenpers toe.

De sympathie van links voor de onderwerpende islam is dus op het eerste zicht een enigma, een raadsel, een contradictie, een onverklaarbaar fenomeen. Temeer daar de socialisten en communisten traditioneel van nature antiklerikaal zijn om louter politieke en ideologische redenen.

Waarom maken ze dan een uitzondering voor de pseudo-godsdienst islam, waarop ze blijkbaar verliefd zijn of met wiens praktijken ze sympathiseren of minstens stilzwijgend akkoord gaan?

We stonden er bij, keken er onbegrijpend naar, maar hebben uiteindelijk het antwoord op deze theoretische vraag, de verklaring van het schijnbaar ongerijmde, toch gevonden.

Wat socialisten en communisten gemeen hebben met de islam is het collectivisme.

Zij staan blijkbaar bijna allemaal vierkant achter de islam en de islamisering, terwijl contradictorisch genoeg ze ideologisch er de grootste vijanden van zouden moeten zijn. Want de islam kent inderdaad geen sociale rechtvaardigheid maar een extreem dualisme tussen mohammedanen en ‘kuffar’ (iedereen die geen mohammedaan is).

Dat betekent een écht gigantisch apartheidsregime dat bovendien de daadwerkelijke onderdrukking van de zwakken, slaven, dhimmis en van alle  vrouwen in het bijzonder praktiseert. Elke dag steeds opnieuw. Al 1400 jaar lang.

http://nageltjes.be/wp/?p=28461

Lees ook dit: ZO IS DE ISLAM. ZO ZIJN MOSLIMS:  https://joostniemoller.nl/2015/12/zo-is-de-islam-zo-zijn-moslims/