Nederland slibt verder dicht: bevolkingsexplosie door 230 000 migranten!

Terwijl Nederlandse bouwbedrijven goud geld verdienen aan opdrachten voor het bouwen van nieuwe huisvesting, slibt Nederland langzaam dicht. Ruim 230 000 nieuwe inwoners in 2016 alleen al.  Wanneer emigratie wordt meegenomen in het saldo dan komen we uit op netto 80 000 meer inwoners, waarvan een deel uit de zuidelijke Europese lidstaten afkomstig zijn. Dat laatste is opvallend, wellicht dat de economische kansen in  Italië en Griekenland dusdanig klein zijn dat men naar het noorden reist voor werk. 

Maar het draait dus voornamelijk om immigranten van verre oorden, de zorgen van mensen in Nederland aangaande de massa-immigratie. Het gaat hierbij om mensen die Nederland wellicht voor het eerst in hun leven zien. Om die groei aan te kunnen meldt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) dat er 5000 plekken nodig zijn voor de opvang van migranten. Dit staat in schril contrast met het sluiten van opvangcentra eerder dit jaar. Toen sloot het COA 11 locaties voor opvang. Blijkbaar verandert het orgaan van richting wanneer de wind draait. Van ordentelijk beleid is er dus geen sprake.

In de zomermaanden is het migratiecijfer altijd beduidend hoger dan in de winter. Dat is logisch omdat er veel bootvluchtelingen via de Middellandse Zee naar Europa komen. Juncker belooft al jaren de grenzen te beschermen zodat we niet elke maand 3000 nieuwe migranten hoeven op te vangen, maar dit blijft tot op heden een utopie. Zo liet de Europese Commissie afgelopen september weten in de State of the Union migratie te willen aanpakken, maar de afgelopen maanden ondersteunen dat beeld allerminst.

Terwijl deze mensen riant worden voorzien van woonvesting en uitkeringen, scholing en andere hulp, mogen de kleinkinderen van de mensen die dit land groot maakten zich in de schulden steken. In de schulden steken om überhaupt een studie te mogen volgen, terwijl migranten scholingsbeurzen krijgen en allerlei voordelen. Sterker nog, ze krijgen in veel gemeenten voorrang op sociale huurwoningen.

De cijfers van het CBS suggereren dat Nederland elk jaar een stad in de omvang van Hengelo moeten bijbouwen als de toestroom zo hoog blijft als deze zomer.

https://www.dagelijksestandaard.nl/2018/10/nederland-slibt-dicht-bevolkingsexplosie-door-230-000-migranten-in-2016/

Lees ook: https://www.dagelijksestandaard.nl/2017/04/migratiedeskundige-luidt-de-noodklok-nederland-overleeft-een-nieuwe-migratiegolf-niet/

en: https://nos.nl/artikel/2050607-asielzoekerscentra-slibben-dicht.html