Marrakesh en migratiecijfers: wanneer komt er eens einde aan stilte in Den Haag?

Kamer debatteert over Griekenland

Harbers en Rutte

Voor het derde jaar op rij zijn er in 2017 per saldo zo’n 80.000 migranten naar Nederland gekomen. In 2018 zal dat vermoedelijk niet veel anders zijn. Over de eerste zes maanden van dit jaar was het migratiesaldo in elk geval ruim 31.000.

De migratiecijfers breken record op record, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar vestigden zich bijna een kwart miljoen immigranten in Nederland, en vertrokken er ruim 150.000 emigranten (van wie door de bank genomen 70 procent niet in Nederland is geboren). Beide migratiestromen – en ook het migratiesaldo van 81.000 – waren volgens het CBS nog nooit zo hoog sinds 1865, toen de migratiecijfers voor het eerst officieel werden bijgehouden.

De samenstelling en de aard van de immigratie zijn niet elk jaar hetzelfde. Het ene jaar domineert onder invloed van buitenlandse calamiteiten de asielmigratie, zoals in 2015. Andere jaren gaat het meer om arbeidsmigranten uit de EU, studenten en volgmigranten.

Nederland de facto immigratieland, al blijft politiek Den Haag ontkennen!

Hoe dan ook, Nederland blijkt elk jaar weer de facto een immigratieland te zijn, hoewel politiek Den Haag dit feit al zeker een halve eeuw ontkent. Of beter gezegd: negeert. We zijn het wel, maar we geven het niet toe!