DE NEDERLANDSE ONGELIJKHEID!

Een echtpaar met twee kinderen krijgt in een AZC 163 euro leefgeld per week.
Een echtpaar onder bewind mag het veelal doen met € 40,– + € 5,– per kind per week!

Mail aan Vaste Kamercommissies van: Sociale Zaken, Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken.

Geachte dames en heren,

Ik ben zo vrij mij vanuit de Politieke Beweging Wil Nu tot de diverse vaste Kamercommissies te wenden, wetende dat het onderhavige onderwerp de diverse beleidsterreinen raakt.

Gisteren kwam in het nieuws dat het COA vijf duizend plaatsing mogelijkheden zoekt wegens de toename van het aantal asielzoekers. 
Vorig jaar zijn er de nodige centra gesloten, omdat er toen minder vraag naar was en hebben deze een andere bestemming gekregen.

Op de vraag waarom dit niet gereserveerd was voor toekomstige situaties, was het antwoord dat dit veel geld zou kosten. 
Echter zoals er nu mee omgesprongen wordt kost het nog veel meer. Wanneer er weer nieuwe locaties worden gecreëerd moeten deze weer worden aangepast en ingericht.

De oplossing is veel eenvoudiger en je bereikt er mee een win win situatie. In ons land kennen wij ruim 30.000 dak en thuislozen, die veelal alleen de beschikking hebben over nachtopvang en het verder mogen uitzoeken.
Deze daklozen zouden eenvoudig de plaats kunnen innemen wanneer er onvoldoende gebruik wordt gemaakt van de ruimtes bestemd voor de asielzoekers. Iedere maand volledig onderdak zou voor deze groep al winst kunnen betekenen.

Zo bereik je ook een situatie waar daklozen en asielzoekers gelijkwaardig worden behandeld. Asielzoekers en daklozen zouden ook samen kunnen wonen. Dan wordt er ook recht gedaan aan de Universele Verklaring van De Rechten van de Mens. In artikel 25 staat het recht op wonen!!

Doordat asielzoekers en daklozen door onze overheid verschillend worden beoordeeld bestaat er geen evenwicht binnen onze samenleving. En wordt daarmee hieruit voorkomend het haatzaaien gecreëerd. 
Voor Wil Nu: “Gelijke monniken, gelijke kappen!! Dit geldt ook bij sociale voorzieningen. Een echtpaar met twee kinderen krijgt in een AZC 163 euro leefgeld. Een echtpaar onder bewind mag het veelal doen met € 40,– + € 5,– per kind.

Het wil niet zeggen dat de 163 euro om laag moet, maar mensen onder bewind moeten hetzelfde worden beoordeeld, dus gelijke bedragen. Daarmee zullen er vele problemen worden voorkomen en zullen er b.v. veel minder kinderen uit huis worden geplaatst, waarvan de ouders financieel niet meer voor hun kinderen kunnen zorgen. Dit kost onze overheid uiteindelijk veel meer geld. Reacties zien wij met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Arjan Gelder, Voorzitter Wil Nu 

https://www.facebook.com/groups/wilnu/permalink/1712642152181430/