De strijd tussen miljardair Soros en premier Orbán: hier gaat het over!

GEKOCHTE VRIENDJESPOLITIEK!

GEORGE SOROS-RECHTER VERKOZEN BIJ HET EUROPEES HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS !

De Raad van Europa (RVE) verkoos op dinsdag 9 oktober drie nieuwe rechters voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Deze mandaten gelden voor negen jaar, maar zijn niet hernieuwbaar. Nu, negen jaren zijn ruim voldoende om negatieve invloeden te laten gelden.

Het was nu de beurt aan Noorwegen, Turkije en Albanië om deze ambten in te vullen. Elk van de betrokken landen moest drie kandidaten naar voor schuiven. Zoals gebruikelijk besliste een ‘neutrale Jury’ of de kandidaten ‘ideologisch en cultureel’ in aanmerking kwamen, wat eigenlijk zoveel betekent dat ze de multiculturele, mondialistische en de opengrenzenpolitiek genegen moeten zijn. Twee van de drie Albanese kandidaten, Sokol Berberi en Darian Pavli, bekleedden hoge postjes bij de ‘Open Society’ van de George Soros. Het clubje van de Hongaarse Jood investeerde niet minder dan 130 miljoen euro in Albanië, waar het trouwens over een eigen kantoor beschikt.

Soros investeert liever in kleinere landen – hun stemmen wegen immers evenveel door als grote naties – omdat hij daar meer grip op krijgt. De plaatselijke afdelingen van Human Rights Watch en Amnesty International, waar beide kandidaat-rechters nauw bij aanleunen, genieten in Albanië met volle teugen van de monsterinbreng van Soros.

De Hongaarse premier Viktor Orbán richtte tijdens zijn felle campagne voor de verkiezingen in april zijn pijlen op miljardair George Soros. Orbán beweert dat Soros de oorspronkelijke bevolking van Hongarije wil vervangen voor migranten. ‘We hebben een tegenstander die anders is dan wij,’ zei Orbán over Soros. ‘Hij werkt niet met open vizier, maar in het geniep. Hij is niet eerlijk, maar bedriegt, hij is niet nationaal, maar een kosmopoliet. Hij gelooft niet in werken, maar speculeert met geld. Hij heeft geen vaderland, omdat hij denkt dat de hele wereld van hem is.’

Soros is een gepassioneerd eurofiel

De Hongaar Soros is bekend om zijn politieke donaties en staat te boek als een gepassioneerd eurofiel. Zo voorzag hij een doemscenario als het Verenigd Koninkrijk voor zijn uittreding uit de Europese Unie zou stemmen. Hij doneerde grote bedragen aan de campagne om dat te voorkomen. Een groot contrast met Orbán en diens eurosceptische beleid.

In Nederland raakte de naam Soros omstreden na onthullingen dat de belegger met premier Mark Rutte wilde overleggen over de ‘ja’-campagne van de overheid in de aanloop naar het Oekraïne-referendum in april 2016. Bij het zogenaamde Soros-lek een paar maanden later in augustus bleek dat de zakenman enorme bedragen aan Nederlandse organisaties betaalde. Rutte en Soros hebben elkaar uiteindelijk nooit gesproken volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Even ter herinnering:
De Raad van Europa is geen instelling van de Europese Unie (EU) maar een intergouvernementele organisatie die vooral tot doel heeft in Europa:n: 
-de mensenrechten te beschermen
-de culturele verscheidenheid te bevorderen
en rassendiscriminatie en onverdraagzaamheid te bestrijden.

Bron: https://www.elsevierweekblad.nl/buitenland/achtergrond/2018/05/de-strijd-tussen-miljardair-soros-en-premier-orban-hier-gaat-het-over-615093/