Christendom en islam samengevoegd in godsdienstlessen Duitse scholen

De islamisering van het christendom als basis voor het samenvoegen van de grote wereldreligie!?

De islamisering van Europa heeft bij onze Oosterburen nu ook de godsdienstlessen op scholen bereikt. Op het stadgymnasium in Dortmund is hiervoor een pilotproject gestart dat bedoeld is om straks in heel Duitsland in te voeren. Protestantse, katholieke en moslimleerlingen gaan gezamenlijke godsdienstlessen volgen. Hoe dat er in de praktijk uit gaat zien is ‘anyone’s guess’, aangezien het kerngeloof van christendom de grootst mogelijke godslastering in de islam is, en omgekeerd. Vermoedelijk zal het christelijke geloof flink verwaterd worden om tegemoet te komen aan de islamitische overtuigingen.

Christelijke en islamitische onderzoekers gaan het pilot project nauwgezet volgen, en naar aanleiding van de ervaringen serieus kijken of in heel Duitsland het godsdienstonderwijs op dezelfde wijze kan worden samengevoegd (1). Oftewel: geïslamiseerd, want de Duitse katholieke en protestantse leerlingen zullen hoogstwaarschijnlijk te horen gaan krijgen dat de God van de Bijbel feitelijk dezelfde is als Allah in de Koran, en Jezus net als Mohammed een grote ‘profeet’ was – en niet meer dan dat.

Christenen zullen hun geloof moeten aanpassen aan de moslims!

Daarbij zal men op een levensgroot probleem stuiten, namelijk dat het kerngeloof van het traditionele christendom dat Jezus Christus de Zoon van God is, in de islam ‘shirk’ is, de grootst mogelijke godslastering die je onmiddellijk voor eeuwig tot de hel verdoemt. In het Nieuwe Testament van de Bijbel staat nu juist klip en klaar dat mensen die ‘de Vader en de Zoon’ ontkennen reeds in dit leven zijn veroordeeld, en iedereen die Jezus als Zoon van God afwijst zelf door God zal worden afgewezen. 

Aangezien de ervaring leert dat maar heel weinig moslims bereid zijn water bij de wijn te doen zal dat hoogstwaarschijnlijk enkel door de christenen worden gedaan. 

De islamofascistische partij  DENK die heel Nederland gedwongen aan de islam wil onderwerpen,  –en wier leider enige tijd geleden openlijk verklaarde dat Nederlanders die dit niet willen maar moeten ‘oprotten’-, stijgt in recente peilingen van 3 naar 7 zetels. (3)

Ze kunnen nu nog genegeerd worden, maar over 10 jaar, als het aandeel moslims in ons land dankzij het massa immigratie beleid van de EU nog veel harder is gegroeid, dan zouden ze wel eens een dikke vinger in de pap kunnen krijgen, waarna de islamisering van ons land in een nog veel hogere versnelling zal worden gezet.

Het is sowieso absurd dat de partij aan de verkiezingen mag meedoen – alsof de Tweede Kamer 80 jaar geleden zonder enige weerstand een Nederlandse afdeling van Hitlers Nazi partij in ons parlement zou hebben geaccepteerd.

RP: Met andere woorden: Christelijk Europa zal zich uiteindelijk toch moeten aanpassen aan de wetten van de Islam!(??)

Bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/09/Christendom-en-islam-worden-samengevoegd-in-godsdienstlessen-Duitse-scholen

RP : Zoals ik al vanaf dag 1 van de EU-oprichting heb voorspeld: hun doel tot het omvormen van Europa in “EURABIA” komt steeds dichterbij!