WAAROM WERKEN ARM MAAKT!

HET ARTIKEL DAT IEDERE WERKENDE NEDERLANDER MOET LEZEN!

(Door: “Weethetwel”)

Een flinke club goedbetaalde doctors en doctorandussen van het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft een lijvig rapport geschreven met de titel: ”Als werk weinig opbrengt”. In het kort komt het er op neer dat juist veel werkende mensen, ondanks dat ze werken, te weinig geld overhouden om van te leven en daarom onder de armoedegrens zitten. De armoedegrens is ruim € 1000,- per maand.  De conclusie is dat deze werkende mensen te weinig verdienen en dat hun inkomenspositie al sinds 1990 achteruit gaat. Opmerkelijk is dat de onderzoekers zich totaal niet afvragen hoe dat zo gekomen is. Maar ze geven wel aan dat de overheid beleid moet ontwikkelen om deze ongewenste situatie te verhelpen. Nog meer beleid? We zullen eens even rekenen.

Een eenvoudige rekensom geeft duidelijkheid

Iemand gaat werken bij een baas. Stel, hij verdient een bedrag van € 100,- bruto, want dat rekent gemakkelijk. Zijn baas moet op dit bedrag meteen € 30,- bijleggen voor extra belasting en premies, dus deze werknemer kost het bedrijf € 130,- . Van het brutosalaris wordt € 40,- belastingen en premies ingehouden, dus hij krijgt € 60,- netto. Samengevat: om € 60,- over te houden moeten er € 130,- verdiend worden.

Van die € 60,- moet hij € 5,- afgeven voor een pensioen waarvan het de vraag is of hij daar ooit iets van terugziet.

Wie denkt dat hij die € 55,- vrij te besteden heeft, vergist zich, want dan komen de overige verplichte uitgaven. De ziektekostenverzekering, onroerend zaakbelasting en talloze andere plaatselijke belastingen die op dit bedrag zo’n € 10,- uitmaken. Van de € 45,- die overblijft, moet hij op elke straathoek BTW betalen, binnenkort minimaal 9% over basisbehoeftes en 21% over de meeste dingen. Gemiddeld is dat ruim 13%, wat op € 6,- BTW uitkomt. Er blijft dan nog € 39,- over. Dat is 30% van wat hij in totaliteit als arbeider zou kunnen verdienen. Dus 70% wordt direct door de overheid in beslag genomen.

Wanneer 70% van wat een werker verdient afgepakt wordt, is het niet zo moeilijk onder de armoedegrens te geraken.

Met het schamele geld dat nu nog over is, kan het leven beginnen. Maar nog is de kelk niet leeg. Koop een auto en een groot deel ervan is belasting, van de benzine zelfs veel meer dan de helft. Waag het niet de kachel in je huis aan te maken, want de belasting op gas en elektrisch gaat met allerlei milieumaatregelen enorm stijgen. Zelfs het huis moet nu voor het milieu verplicht verbouwd worden, maar van welk geld?

Waag het als werkende ouder niet om kinderen te krijgen, want werkende ouders mét kinderen zijn al jaren de nieuwe armen. Was in 1990 het onderwijs goeddeels gratis, nu moet voor alles betaald worden. Kinderen kunnen niet meer gaan studeren zonder te eindigen met een gigantische studieschuld.

Gulle overheid

Waar gaat dat belastinggeld allemaal naartoe? Een steeds kleiner gedeelte komt ten goede aan de belastingbetaler. Verreweg het grootste gedeelte gaat op aan de overheid zelf en wordt uitgedeeld aan mensen die een uitkering hebben. Er zijn inmiddels zo’n drie miljoen mensen met een uitkering op iets meer dan het dubbele aantal werkers. Iedere twee werkenden betalen nu het inkomen van één die niet werkt. Zij komen daarmee steeds meer zelf onder de armoedegrens terecht.  En het aantal uitkeringen stijgt nog steeds dankzij onze gulle overheid.

De overheid is zélf de oorzaak van het probleem

De grootste oorzaak van deze situatie van armoede bij de werkende mensen is de overheid zelf, omdat ze van de werkenden 70% afpakt. Nóg meer beleid betekent nóg meer overheid, nóg meer belastingen en nóg grotere armoede bij degenen die écht werken. De doctors en doctorandussen van het Sociaal en Cultureel Planbureau hadden niet moeten pleiten voor méér beleid, maar juist voor minder. Sterker nog, als je een groot gedeelte van die overheid afschaft, hoeft er minder afgepakt te worden van de werkenden. Schaf niet Zwarte Piet af, maar de  Sinterklaas-overheid. Dat lost dit probleem met zekerheid op.

Door:
“Weethetwel”

(voor ) https://ejbron.wordpress.com/2018/10/08/waarom-werken-arm-maakt/