Het gezond verstand keert bij enkele landen terug, maar nog lang niet overal

Global-Compact-on-Migration-UN-United-Nations

De nieuwe repatriëringsplannen volgens het globaal VN-pact moeten binnenkort ondertekend worden!

De VSA, Australië en Hongarije willen helemaal niet meedoen. Denemarken en Oostenrijk staan op de rem: de EU-buitengrenzen dienen eerst beschermd te worden. Het zgn. “Global Pact” voor vluchtelingen en migranten, dat de grote volksverdelingen en repatriëringsprogramma’s in kaart brengt en dat binnenkort bij de VN ondertekend moet worden, schrikt b.g. landen af.

Oostenrijk en Denemarken verklaarden dat ze pas nadat de illegale migratie over de EU-grenzen aan banden gelegd en het vertrouwen der EUropese bevolking hersteld is, erover willen nadenken bijzonder beschermingsbehoeftige vluchtelingen naar EUropa te halen. 

Vooral Denemarken heeft de laatste jaren ‘s lands immigratie-, asiel- en vluchtelingen-politiek ‘verstrengd’. Ze willen zich daar voorlopig liever op de integratie van de reeds aanwezige immigranten concentreren i.p.v. er nóg meer nieuwe binnen te laten! RP: een uitstekend plan!

In Zwitserland vreest men dat de VN heel de wereld tot één groot migratieplatform wil omvormen, waarbij de nationale soevereiniteit uitgeschakeld wordt.  De volgende stap zou dan zijn deze VN-resolutie in de EU- en vervolgens in de nationale wetgeving (verplicht) over te nemen.  (RP: Dit hebben wij realisten vanaf dag 1 al verkondigd. Zwitserland heeft dit volkomen begrepen!)

Het Global Pact moet op 10 en 11 december in Marokko ondertekend moeten worden door alle landen die vertegenwoordigd zijn in de VN.  Het Pact heeft catastrofale gevolgen voor EUropa; de linkse leuze “Geen mens is illegaal” wordt dan werkelijkheid.  Weigeren kan niet meer; terugsturen ook niet. Geen grenzen meer.  Iedereen mag overal heen, zich overal neerlaten, overal de sociale kassen aanspreken.

http://www.golfbrekers.be/het-gezond-verstand-keert-bij-enkele-landen-terug-maar-nog-lang-niet-overal/