Aantal asielzoekers stijgt, 2000 extra slaapplaatsen bij gekomen!

De stijging is ook merkbaar bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), dat onder meer voor huisvesting zorgt. In asielzoekerscentra zijn er de afgelopen maanden 2000 extra slaapplaatsen bij gekomen. Die waren niet moeilijk te vinden, omdat er met dat doel al plekken waren gereserveerd.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is op zoek naar extra personeel omdat het aantal asielzoekers weer stijgt. De wachttijd voor de beoordeling van de asielaanvragen loopt daardoor op.

Het aantal mensen dat een eerste asielaanvraag indiende steeg van 1920 in juli naar 2034 in augustus. De cijfers over september worden volgende week bekend, maar de verwachting is dat de stijging doorzet. De meeste eerste asielaanvragen kwamen uit Syrië (336), Iran (199) en Turkije (145).

De stijging is ook merkbaar bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), dat onder meer voor huisvesting zorgt. In asielzoekerscentra zijn er de afgelopen maanden 2000 extra slaapplaatsen bij gekomen. Die waren niet moeilijk te vinden, omdat er met dat doel al plekken waren gereserveerd.

Te weinig huizen

Nu wordt verwacht dat de groei aanhoudt, zoekt het COA ook naar locaties elders. Daarover wordt gesproken met gemeenten. Het tekort aan opvangplekken is volgens het COA niet alleen ontstaan door de groei van het aantal asielzoekers, maar ook doordat gemeenten te weinig huizen beschikbaar stellen voor erkende vluchtelingen.

Er verblijven nu ruim 22.000 mensen in de opvangcentra. Van hen hebben er 6500 een verblijfsvergunning. Die moeten zo snel mogelijk doorstromen van de opvangcentra naar hun nieuwe onderkomen.

Aantal Nederlandse daklozen verdubbeld!

In zeven jaar tijd is het aantal daklozen in Nederland bijna verdubbeld. Telt ons land in 2009 nog 17.000 mensen, zeven jaar later bedraagt dat aantal 30.000. De meeste daklozen zwerven rond in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam.

RP: Onbegrijpelijk dat alles uit de kast wordt gehaald als het onderdak voor asielzoekers betreft en het eigen volk wordt volkomen genegeerd! Die mogen straks doodvriezen op straat!

https://nos.nl/artikel/2253082-aantal-asielzoekers-stijgt-ind-heeft-meer-personeel-nodig.html

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/aantal-daklozen-in-nederland-verdubbeld/