HOEZO NEDERLAND TOEN OVERVOL?

Toen vol? In 2004 waren er al 944.000 moslims in Nederland!