Onbetaalbaar Nederland!

Niet genoemd:

INCLUSIEF DE VERPLICHTE VERHOGINGEN VOOR OPVANG EN TOELATING ASIELZOEKERS (kosten minstens 26.509 euro per jaar, per asielzoeker)! 

https://www.geenstijl.nl/4393341/cijfers_hoeveel_spendeert_jaar/