ALS DE WAARHEID “HATE SPEECH” WORDT!

Hate Speech en Nepnieuws als vormen van hersenspoeling!

Wie bepaalt eigenlijk wat Hate Speech is en wat niet? Dat lijkt ons een fundamentele vraag, en de vraag die meteen hierop aansluit is: waarom wordt de rechtsgang uitgeschakeld en worden Nepnieuws en Hate speech bijvoorbeeld op last van de overheid aangepakt?
Hate speech, de term die lukraak wordt gebruikt, en waarvan altijd een negatieve klank uitgaat, betreft bijna altijd afwijkende meningen die door mensen (die algemeen heersende meningen niet onderschrijven) in een slecht daglicht worden gesteld. En als u het waagt om over bepaalde onderwerpen een afwijkende mening te hebben en dat ook nog in het openbaar durft te verkondigen, dan zou het zomaar kunnen zijn dat u van hatespeech, haatzaaien, beschuldigd wordt.

Niet omdat uw mening bijvoorbeeld haatzaaiend ìs, maar omdat er mensen zijn die tégen uw afwijkende mening zijn, maar geen tegenargumenten hebben om dat te kunnen weerleggen en dàt kan natuurlijk niet gebeuren.

Er zijn mensen die uit ideologisch oogpunt tégen de vrijheid van meningsuiting zijn, die het publiek willen laten geloven dat elke vorm van kritiek op multiculti, massa-migratie of “diversiteit” (om maar wat voorbeelden te noemen) leiden tot extreem politieke en ideologische onlusten.
Zo lazen we een bericht dat iemand in Californië wordt vervolgd, omdat hij moslimkritische opmerkingen had gemaakt. Californië, in het land waar notabene het First Amendment de vrijheid van meningsuiting garandeert. Of de haatpraatwet in Duitsland, als gevolg waarvan zelfs satirische websites (zonder tussenkomst van een rechter) worden gesloten vanwege “hate speech

Maar waar niet over gesproken wordt is dat multiculti, massa-migratie en “diversiteit” op zich vormen zijn van ideologisch extremisme, die de volkeren in de EU door de elite wordt opgedrongen, en dat linkse groeperingen die beweren de belangen van “onderdrukte minderheden” te verdedigen gewoon simpele hulpjes zijn van het globalisme, dat tot doel heeft Europa als continent cultureel en ideologisch te vernietigen. Weg met de Europese beschaving!
Ondertussen ontwikkelen veel politici in landen van de EU volgens hun eigen agenda een ideologische idee, en iedereen die hier kritiek op heeft wordt bestempeld als een “racist”, dat soort columns wordt “nepnieuws” genoemd en de kritiek wordt als “hate speech” gekwalificeerd.

Alleen de westelijke, Europese landen worden tot een “etnische en culturele diversiteit” gedwongen. Deze ontwikkeling zien we niet in Afrika of het Midden-Oosten, sterker: uit deze regio’s komen mensen hierheen die dat proces moeten bespoedigen, waarbij het dan ook nog vaak toegestaan is dat met harde hand te bewerkstelligen. De rechtspraak schikt zich naar die van andere culturen.

Hate Speech kunnen we onder de noemer van Nieuwspraak brengen: de term uit het boek van George Orwell “1984”. Het handelt over een totalitair regime dat de taal en gedachten op zó’n manier controleert dat de heersende partij, “Ing Soc´ (Engëls socialisme), aan de macht blijft en de mensen, waarover zij de controle heeft, niet in staat zijn weerstand tegen die macht te bieden.

https://jdreport.com/hate-speech-en-nepnieuws-als-vormen-van-hersenspoeling/

Advertenties