The Stone age is coming!

Het Stenen Tijdperk is in aantocht!

The problem is, that the world allows a whole population that has stuck in the Stone Age. Those large groups consist a.o. (IS) terrorists, to destroy the rest of the world. And they base this on a.o. the state of the clouds! Who are the retarded barbarians here?

Het probleem is, dat de wereld een hele bevolkingsgroep toestaat, die in het stenen tijdperk is blijven steken. Die grote groepen, waaronder (IS)terroristen,  inzetten om de rest van de wereld te vernietigen! En die dit o.a. baseren op de stand van de wolken! WIE zijn hier de achterlijke barbaren?