Einde Zorgverzekering & Strafzaak tegen CJIB, CAK, ZorgInstituut NL, Deurwaarders en VGZ na gewonnen Civiele Rechtszaak!

Vervolg ophttps://eunmask.wordpress.com/2018/09/01/gewonnen-civiele-rechtszaak-tegen-verplichte-zorgverzekering/

Beste Nederlanders, 

Naar aanleiding van de gewonnen Civiele rechtszaak tegen de Verplichte zorgverzekering, heeft de Nationale Bond tegen Overheidszaken aangifte gedaan wegens de aantoonbare strafbare feiten (o.a. mensenhandel Art. 273f SR) die zijn gepleegd door CAK, CJIB, ZorgInstituut Nederland, VGZ, Gemeente Den Haag incl. de Directie en 3 incassobureaus.

 Zie link: Aangifte van meerdere strafbare feiten o.a. CJIB, CAK (Klik Hier)

BELANGRIJK! De wettelijke bestuursrechtelijke zorgpremie is een onaanvaardbare doorkruising van het recht en bij wet verboden. Het verplichten van een commercieel civiel contract is wegens de dwang strafbaar (zie: Art. 284 / 365 SR) en is een burger = civiel beschermd in het Burgerlijk Wetboek. Zonder wilsverklaring (Art. 3.33 BW) is een persoonlijke dienstbaarheid niet te dulden (Art. 1.1 BW) en een onrechtmatig contract dat tot stand is gekomen onder bedreiging, door bedrog of door misbruik van omstandigheden vernietigbaar (Art. 3.44 / 3.49 / 3.50 BW).

Zie gewonnen rechtszaak tegen VGZ , zonder rechtsgeldend contract met een wilsverklaring is een vordering niet mogelijk!

Vele Deurwaarders en het CJIB nemen onrechtmatige opdrachten aan om te vorderden, zonder te controleren of er een recht geldend contract bestaat. Waardoor er stelselmatig strafbare feiten worden gepleegd door een onrechtmatige vordering op te eisen, waarbij er ook een schuldeisersverzuim wordt gepleegd door de Deurwaarders en CJIB.

CAK sluit commerciële civiele contracten voor onverzekerden af, zonder wilsverklaring, waarmee er stelselmatig publiekelijk valsheid in geschrifte (Art 227 SR) wordt gepleegd en Zorgverzekeraars bewust onrechtmatige contracten accepteren.

Wetten die elkaar tegenspreken zijn niet uitvoerbaar…

Zo worden alle Nederlanders al 12 jaar in een dwangdictatuur van slavernij gehouden met een “Verplichte Zorgverzekering” door zijn eigen Overheid & Beleidsbepalers. Denkt u daar maar eens over na, wanneer u weer naar de stembus gaat tijdens de verkiezingen.

J. Zwarts

http://bondoverheidszaken.nl/einde%20zorgverzekering%20%26%20strafzaak%20cjib%2C%20cak%2C%20zorginstituut%20nl%2C%20deurwaarders%2C%20vgz.html