ONTSLAG KABINET!

ONTSLAG!
Wanneer is er sprake van disfunctioneren?
Bij disfunctioneren gaat het om de situatie dat de prestaties van de werknemer niet voldoen aan de verwachtingen die de werkgever daarvan heeft.

Nu kun je pas je baan kwijtraken als er aantoonbaar en volledig sprake is van één van de acht gronden voor ontslag: verval van arbeidsplaatsen, langdurige arbeidsongeschiktheid, frequent verzuim met onaanvaardbare gevolgen, disfunctioneren, verwijtbaar handelen en nalatigheid, werkweigering, verstoorde arbeidsrelatie of andere omstandigheden.

Proeftijd
Het kabinet wil ook, zoals al aangekondigd in het regeerakkoord, de proeftijd voor vaste contracten verlengen van twee maanden naar vijf maanden. Verder worden de regels rond de opeenvolging van tijdelijke contracten soepeler. Nu is het mogelijk om aansluitend drie contracten in twee jaar aan te gaan; dit wordt drie jaar.

https://www.ad.nl/politiek/kabinet-wil-makkelijker-ontslag-werknemer~a74cca96/

VINDEN JULLIE DAT DIT OOK ZOU MOETEN GELDEN VOOR HET KABINET?

De “werkgever” (in dit geval het volk van  Nederland) heeft reeds meerdere malen gecontroleerd of het kabinet aan alle (regeer-) voorwaarden heeft voldaan, hetgeen in alle opzichten helaas NIET het geval wasDe gevolgen hiervan zijn zelfs desastreus voor het eigen volkOok de proeftijd is al lang geleden verstrekenDit  betekent dat er meer dan voldoende aantoonbare redenen zijn voor ontslag van dit kabinet!

Realpredictor

Lees ook : https://ejbron.wordpress.com/2016/07/03/petitie-nederland-eist-het-ontslag-van-kabinet-rutte-ii/