Merkel is bezig de macht te grijpen in de EU!

Het zal u niet ontgaan zijn, komend jaar zijn er in Brussel “verkiezingen”. Wij hebben het woord met opzet tussen aanhalingstekens geplaatst, want met echte democratische verkiezingen heeft het benoemen van een nieuwe EU commissie voorzitter, een nieuwe baas bij de Europese Centrale Bank (ECB) en voorzitter van de Europese Raad natuurlijk niets te maken, hoe zeer de politieke partijen u ook trachten van het tegendeel te overtuigen.

Even een opfrisser van de herinnering, het gaat om respectievelijk de mannen of vrouwen die Jean Claude Juncker, Mario Draghi en Donald Tusk moeten gaan opvolgen.

Wij beginnen bij de Europese Commissie, zeg maar de “regering” van de EU , dus een nieuwe “premier”. De kandidaat die door de Europese Raad ( de 27 regeringsleiders van de EU landen ) werd uitgekozen moet verantwoording afleggen in het Europees Parlement en wordt daarna verkozen of afgekeurd door dit parlement. In de regel betekent dit dat de voorzitter iemand zal zijn voorgesteld door de 2 grootste partijen van het EU parlement. De voorzitter is zonder twijfel de machtigste persoon in Brussel.

De voorzitter van de ECB wordt verkozen via een meerderheid in de Europese Raad, de facto door de lidstaten die de euro hebben aangenomen.

De voorzitter van de Europese Raad wordt met gekwalificeerde meerderheid van stemmen door de Europese Raad gekozen. De voorzitter is eenmaal herkiesbaar. Indien de voorzitter verhinderd is of op ernstige wijze tekortschiet, kan de Europese Raad volgens dezelfde procedure zijn mandaat beëindigen.

Ofschoon er sterke aanwijzingen waren dat Merkel graag de baas van de Deutsche Bank, Jens Weideman als ECB voorzitter gezien had, heeft zij inmiddels begrepen dat haar dit niet de gewenste macht over de EU en daarmee Europa op zal leveren en heeft zij nu 3 kandidaten naar voren geschoven, waarvan een volgens haar de huidige EU commissie voorzitter Juncker op zou moeten volgen. Weideman is hiervan inmiddels op de hoogte en berust in de orders vanuit Berlijn.

De door Merkel voorgedragen kandidaten zijn volgens de Duitse krant , de huidige Duitse minister van Economische Zaken Peter Altmaier, de huidige Minister van Defensie Ursula von der Leyen ( voormalig gynaecologe) , Manfred Weber, de voorzitter van de centrum rechtse Europese Volkspartij, ( EVP) waarin het CDA aan deel neemt . De EVP is met 217 zetels momenteel de grootste partij in het EU parlement zoals ook al in de 2 voorafgaande legislatuur periodes. Maar intimi in Belijn beweren dat als het om de uiteindelijke keuze van Merkel gaat, zij Peter Altmaier zou kiezen, haar reeds jaren lange getrouwe volger. Altmaier is zoals u kunt zien letterlijk en figuurlijk een politiek zwaargewicht.

Met een Duitser(se) en getrouwe Merkel volger(ster) aan het hoofd van de EU commissie, kan de Duitse bondskanselier haar greep op de macht in Brussel aanmerkelijk verstevigen, zo ver zelfs dat er sprake kan zijn van het feit dat de EU politiek vanuit Berlijn gestuurd wordt, iets dat momenteel ook al grotendeels gebeurt, maar dan een meer feitelijke gezicht zal krijgen.

Nu reeds zijn er nadat deze plannen uitlekten bezwaren geopperd door o.a. Italië en de Visegrad landen, die nog meer Duitse macht vanuit Brussel, terecht met de nodige argwaan bekijken.

Uit het bovenstaande kunt u ook begrijpen dat de kans voor Mark Rutte om Juncker op te volgen bij voorbaat al een verloren zaak is, en hij daarom uit is op de positie van Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad .

Overigens hebben o.a. Ierland en Frankrijk ook al laten weten kandidaten naar voren te willen schuiven, maar gelet het “zeer democratische proces” bij de aanstelling hoeft de EU burger ondanks dat men het hem/haar anders wil doen geloven, zich geen illusies te maken dat de keuze middels verkiezingen van enige invloed kan zijn.

http://www.geennieuws.com/2018/08/merkel-is-bezig-de-macht-te-grijpen-in-de-eu/