De 10 meest gebruikte migratieleugens!

(Door: Dr. Andreas Unterberger – Vertaling: E.J. Bron)

De meerderheid van de Europeanen wil een snel einde van de volksverhuizing. Dat echter wil de “Refugee Welcome”-lobby met een serie half ware of leugenachtige argumenten verhinderen. Daarmee is ze steeds opnieuw bij diegenen succesvol, die de huichelarij van deze lobby en de leugenachtigheid van haar argumenten niet geheel doorzien.

journalistenwatch

Daarom worden hieronder de tien meeste gebruikte beweringen geanalyseerd, om het even of ze vanuit goedmenschelijke naïviteit, christelijk masochisme of linkse haat op de identiteit van het Avondland worden verbreid. Zo´n analyse is alleen daarom al dubbel belangrijk, omdat de migratielobby – ondanks haar minderheidspositie – twee machtige bondgenoten heeft: het grootste deel van de media en een deel van justitie.

1. “Wij willen eigenlijk ook een einde van de massamigratie, maar het schip, deze familie zouden we per se nog moeten binnenlaten, ze zijn immers al onderweg.”

Klinkt goed – maar deze zogenaamde op zichzelf staande gevallen leveren een oneindige serie op. Na ieder toegelaten schip volgt er nog een. Wie echter honderd keer heeft toegegeven, kan bij de honderd en eerste keer moeilijk hard blijven.

2. “De aantallen van de migratie dalen”

Een op foutieve gegevens gebaseerde verwachting.

* De aantallen nieuwkomers zijn namelijk in de eerste plaats nog altijd zeer hoog, te hoog.
* In de tweede plaats wachten in Azië en Afrika nog vele honderden miljoenen op een manier om in het Europese welvaartsparadijs terecht te komen.
* In de derde plaats: de nieuwelingen verhogen immers de aantallen van in de afgelopen jaren al aangekomen miljoenen nog meer. Die zijn niet verdwenen, maar vormen nu al een niet meer te overmeesteren probleem.
* In de vierde plaats zoekt de migratie constant nieuwe wegen wanneer de oude wegen geblokkeerd worden. Nu bijvoorbeeld via Bosnië (waar de EU een niet functionerend staatsbestel aaneen dwingt dat iedere effectieve politiek verhindert) en Spanje (waar de nieuwe socialistische regering de migratiepoorten wagenwijd heeft opengezet).

3. “Het probleem is immers alleen maar de niet functionerende integratie bij ons”

Integratie kan echter alleen maar functioneren:

  • Wanneer ten eerste het aantal te integreren personen veel lager zou zijn.
  • Wanneer ten tweede de verschillen tussen Derde Wereldculturen en het uiterst complexe en postindustriële Europa niet zo groot zouden zijn.
  • Wanneer ten derde alle immigranten bereid zouden zijn om zich te integreren en niet vaak ook nog in de derde generatie alleen maar slecht Duits spreken.
  • En wanneer ten vierde wanneer niet ongeveer de helft van het islamitische deel van de immigranten letterlijk en tot het uiterste bereid de woorden van een veldheer uit de 7e eeuw zouden opvolgen, die met de fundamentele waarden van laïcistisch-christelijk beïnvloede grondwet-staten totaal onverenigbaar zijn.

4. “We moeten met een soort Marshallplan meer hulp naar Afrika sturen, dan houdt de immigratie vanzelf op”

Een fatale vergissing. Want bewoners van de Derde Wereld migreren überhaupt pas dan over grote afstanden, wanneer zij zich de smokkelaars kunnen veroorloven, wanneer ze veel afweten van de welvaartssystemen in Europa. Nomaden en autarkische kleine boeren – dus de allerarmsten – komen daarentegen niet naar Europa. Helemaal afgezien van het feit dat duurzame ontwikkelingshulp alleen het hospitaalsyndroom versterkt, waarbij de mensen tot de overtuiging komen dat niet eigen verantwoordelijkheid beslissend zou zijn, maar dat men duurzaam van vreemde hulp zou kunnen leven, dat iemand anders voor het eigen lot verantwoordelijk  zou zijn. Daarom waarschuwen economen in toenemende mate voor duurzame ontwikkelingshulp, die bovendien regelmatig in corruptiekanalen zou eindigen.

5. “We brengen toch alleen maar orde in de migratie aan, opdat deze niet meer zo chaotisch verloopt”

Het vooral door Angela Merkel sinds kort constant gebruikte woord “orde” betekent echter in werkelijkheid: ze wil ook nu nog – bijvoorbeeld in tegenstelling tot de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz – de volksverhuizing door laten gaan. Maar gewoon geordend.

6. “Hulp voor de migranten is een christelijk gebod”

Zeker is het christelijk om mensen in noodsituaties te helpen. Maar nergens in de Bijbel staat geschreven dat men dat zonder hersenen moet doen – en hulp in de regio is gewoon 200 keer effectiever dan de mensen eerst naar Europa te halen en ze daar te helpen. Christus of de evangeliën verlangen ook nergens de duurzame opname van een migrant in het eigen huis. Noch in de parabel van de barmhartige Samaritaan (die zijn pleegkind tijdelijk onderdak geeft om te genezen) noch in het kerstevangelie (waar het alleen maar om het onderkomen tijdens de dagen van de volkstelling gaat).

7. “Het Australische of Japanse voorbeeld om bijna alle illegale migranten weer uit te zetten, is toch inhumaan, zelfs wanneer het misschien als enige de volksverhuizing zou stoppen”

Voor de duizenden gedupeerden is dat inderdaad hard. Maar juist door dit afschrikkingeffect worden miljoenen anderen die willen migreren van een gevaarlijke reis en duizenden verdrinkingen afgehouden. En vooral, hoe pijnlijk dit ook klinkt voor de week geworden en verwende samenleving: wanneer staten uit gemakzucht, uit lafheid, uit “humaniteit” bij de bescherming van hun burgers niet meer tot hardheid in staat zijn, dan zijn hun naties tot de ondergang veroordeeld. De geschiedenis staat bol van volkeren die op zo´n manier ten onder zijn gegaan.

8. “Maar men moet toch in ieder geval de onbegeleide minderjarige vluchtelingen binnenlaten en laten blijven”

Deze eis ziet ten eerste over het hoofd dat juist vanwege deze speciale goede behandeling van jongeren doelbewust vooral jonge mensen door hun families naar Europa gestuurd worden. Dat ten tweede veel van deze “jongeren” in werkelijkheid veel ouder zijn dan aangegeven wordt om voor deze speciale behandeling in aanmerking te komen. En dat ten derde in Duitsland werd uitgerekend dat elke individuele jongere meer dan een bedrag van € 100.000,- belastinggeld kost – tot hij dan bijvoorbeeld soepel kan overstappen naar een sociale uitkering voor volwassenen. In Oostenrijk zal het vermoedelijk niet minder zijn.

9. “Maar ze vluchten toch alleen maar voor de oorlog”

Dat is voor de allermeeste van hen heel duidelijk niet van toepassing. Ze migreren veelmeer in het verlangen naar het Europese sociale Luilekkerland – van waaruit ze dan diegenen die thuisgebleven zijn via “Western Union” miljarden kunnen sturen. Geheel afgezien van het feit dat een oorlog geen toereikende asielreden is.

10. “We hebben vanwege de vergrijzing van Europa toch de vele jonge mannen als arbeidskrachten nodig”

Dat wordt heel vaak uitgerekend gezegd door diegenen die tegelijk alarm slaan dat er “geen werk meer zou zijn” vanwege de digitalisering. Juist is, dat in Europa de levensverwachting enorm gestegen is. Een feit is dat veel branches op dit moment weliswaar mensen nodig hebben, maar dat zij alleen maar gekwalificeerde mensen, alleen maar geschoolde krachten, alleen maar mensen nodig hebben die hun weg weten te vinden in een gecompliceerd geworden digitale wereld, waarin discipline en betrouwbaarheid vanzelfsprekend zijn. Dat alles is echter helaas op maar heel weinig van de aangekomen jonge mannen van toepassing (vrouwen hebben, heel interessant, veel minder vaak “vluchtredenen”…). De wortel voor dat alles wordt uiterlijk in de kinderjaren geplant, ingeprent of eventueel ook genetisch geërfd. Daarom mislukken er zoveel cursussen en pogingen hen op te leiden. Daarbij komt dat de hoge sociale uitkeringen absoluut geen aansporing zijn om je beroepsmatig in te spannen. En deze mannen zijn al helemaal niet bereid om te werken in de dringend benodigde sociale beroepen. Want verzorging is cultureel voor hen alleen maar intern familiair familiewerk.

Ongelooflijk tot welke opeenhoping van leugenargumenten de migrantenlobby in staat is. Een lijst, die je nog veel langer zou kunnen maken en zou kunnen weerleggen.

Bron:
www.journalistenwatch.com
Door: Dr. Andreas Unterberger

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)