2018: 84% VAN DE ASIELZOEKERS HEEFT EEN BIJSTANDSUITKERING!

Slechts 11 procent van de asielzoekers heeft baan, bijna drie jaar na verkrijgen verblijfsvergunning 84 procent heeft nog altijd bijstandsuitkering!

In Nederland is Alles Gratis! Behalve voor het eigen volk!

11 procent van de asielzoekers tussen de 18 en 65 jaar die in 2014 asiel in Nederland hebben aangevraagd en een verblijfsvergunning kregen heeft een baan. In een jaar tijd steeg dat percentage met zeven procent, van vier naar 11 procent in 2017. Dit meldt het CBS. Het gaat in meerderheid om Syriërs, voor een klein gedeelte om Eritreeërs en voor een kwart om asielzoekers uit overige landen.

Wie een verblijfsvergunning krijgt moet binnen drie jaar slagen voor het inburgeringsexamen. Van degenen die in 2014 een verblijfsvergunning kreeg was twee jaar later slechts zes procent voor het inburgeringsexamen geslaagd.

In 2016 leefde rond de 90 procent van de statushouders uit 2014 van een uitkering. In 2017 was dit nauwelijks afgenomen naar 84 procent. Afghanen vallen op door dat ze relatief vaker een baan hebben en minder vaak van de bijstand leven

WELKOM IN HOLLANDISTAN!

https://nieuws.tpo.nl/2018/04/17/slechts-11-procent-asielzoekers-heeft-baan-bijna-drie-jaar-na-verkrijgen-verblijfsvergunning/