PARTIJ VOOR DE DIEREN STEMDE TEGEN HAAR EIGEN HOOFDDOELSTELLING.

Vanwege het massaal onverdoofd doodmartelen van dieren heeft de Partij voor de Dieren (PvdD) in 2011 een initiatiefwetsvoorstel ingediend, waarin werd bepaald dat onverdoofd ritueel slachten verboden moest worden, omdat de dieren daarbij onnodig vreselijk leden. De wet sneuvelde echter op 19 juni 2012 in de Eerste Kamer waar een meerderheid van mening was dat een verbod op het onverdoofd doodmartelen van dieren in strijd was met de vrijheid van godsdienst. Echter, op 22 maart 2018 heeft de PvdD nog eens een initiatief wetsvoorstel ingediend voor het verbod op onverdoofd slachten, waar overigens – zoals was te verwachten – nog totaal niets mee gedaan is.

Intussen werd er op 14 juni 2018 de motie-Graus/Wilders ingediend voor het verbod op ritueel (onverdoofd) gemartelde producten, waarbij de PvdD tot ieders verbazing tegen stemde. De Stichting Dierenhulp twitterde na de stemming op 21 juni 2018: “Onvoorspelbaar! PvdD vindt martelen van dieren voor rituele slacht geen probleem!” Als reden kwam de PvdD met het slappe argument dat de motie niet nodig was omdat ze al een wetsvoorstel voor het verbod op onverdoofde slacht hadden ingediend, waar zoals gezegd niets mee gedaan is. De werkelijke reden is natuurlijk dat het een PVV-motie was. En dan stem je als politiek correcte linkse PvdD liever tegen dan de hoofddoelstelling van je partij na te streven……

https://gerard1945.wordpress.com/2018/08/19/partij-voor-de-dieren-stemde-tegen-haar-eigen-hoofddoelstelling/

RP: M.a.w.: Verkoop van vlees van gemartelde dieren wordt dus wel toegestaan! Hier zit een verdachte “economisch verrijkende” beweegreden achter! In het geval dat de wet “onverdoofd slachten” wordt ingevoerd, zou er ook een Verbod én extra controle moeten komen op de Verkoop van dit soort vlees! Cést ca!