Stap naar Europese Pensioenunie!


Gerommel aan het pensioenfront. Binnen de EU zijn pensioenen hoofdzakelijk een nationale bevoegdheid. Ze zijn onderdeel van het arbeidsrecht en sociale zekerheid en over die beleidsterreinen gaan de nationale lidstaten.

Echter een nieuwe Europese richtlijn beoogt een forse volgende stap te zetten naar een Europese pensioenmarkt!

Nederland heeft een van de rijkste pensioenstelsels ter wereld. Van de 28 EU landen hebben er 24 niet of nauwelijks gespaard voor de oude dag. Alleen niet-eurolanden Groot-Brittannië en Denemarken, en euroland Ierland hebben dat. 

Het standpunt van de Nederlandse regering en het parlement ten aanzien van de pensioenen is in het verleden altijd geweest: dat is een nationale kwestie, waar Brussel zich niet mee moet bemoeien.

Maar sinds PvdA-staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) verantwoordelijk is voor het pensioenbeleid, lijkt dat standpunt te wankelen. Dit blijkt uit de recente ontwikkelingen rondom het pensioendossier.

De Kamer lijkt hier dus voor een voldongen feit te worden geplaatst, aldus Omtzigt: ‘Een controversieel onderwerp dat vele Nederlanders raakt wordt er snel even doorgejast, zónder dat we ons goed hebben kunnen voorbereiden. Het parlement wordt voor een voldongen feit gesteld, tegen alle eerdere afspraken in. Dat is ongehoord.’ Volgens Omtzigt zal de consequentie daarvan zijn dat Nederland een forse stap zet richting Europese pensioenunie, zonder dat er een open en diepgaand debat in Kamer en samenleving erover heeft plaatsgevonden. Het blijft, ook na de toelichting van de staatssecretaris tijdens het spoeddebatje, onduidelijk wat de voordelen voor Nederland van een interne Europese pensioenmarkt precies zijn.

Complexe problematiek

Nederland heeft een van de rijkste pensioenstelsels ter wereld. Van de 28 EU landen hebben er 24 niet of nauwelijks gespaard voor de oude dag.
Wat zijn de feiten? Al in 2010 heeft de Kamer ‘nee’ gezegd tegen nieuwe pensioenrichtlijnen uit Europa. Sterker, zij deelde een ‘gele kaart’ uit, want het betrof een nationale kwestie. Er kwam ook een behandelvoorbehoud, maar het lijkt erop dat de regering een diepgaand debat over deze kwestie uit de weg wil gaan. In een eerdere motie had CDA pensioenwoordvoerder Omtzigt er al bij de Nederlandse regering op aangedrongen dat dit onderwerp belangrijk genoeg was voor een zogeheten ‘gele kaart procedure’, aangezien de plannen niet voldoen aan de eis, dat het Nederlandse stelsel allereerst een nationale verantwoordelijkheid is en het voorliggende voorstel dus de subsidiariteitstoets niet haalt. Uit eerdere afspraken was bovendien gebleken dat de regering geen verdere stappen mocht zetten zonder daarover de Kamer te informeren wat er verandert in eventuele nieuwe voorstellen.

Brussel wil echter nieuwe Europese pensioenrichtlijnen invoeren en komt met een compromisvoorstel. Op 28 november ontvangt staatssecretaris Klijnsma dat betreffende ‘compromis’ uit Brussel, waar ze namens Nederland over heeft onderhandeld. Maar ze stuurt dat aangepaste compromis vervolgens pas zes dagen later, op donderdagmiddag 4 december, naar de Kamer. Daarvoor deed ze eerst een persbericht uitgaan met als titel “Brussel komt Nederland tegemoet op pensioenrichtlijn”, daarmee de indruk wekkend een politiek succesje te hebben geboekt.

Stap naar Europese pensioenunie

De Kamer lijkt hier dus voor een voldongen feit te worden geplaatst, aldus Omtzigt: ‘Een controversieel onderwerp dat vele Nederlanders raakt wordt er snel even doorgejast, zónder dat we ons goed hebben kunnen voorbereiden. Het parlement wordt voor een voldongen feit gesteld, tegen alle eerdere afspraken in. Dat is ongehoord.’ Volgens Omtzigt zal de consequentie daarvan zijn dat Nederland een forse stap zet richting Europese pensioenunie, zonder dat er een open en diepgaand debat in Kamer en samenleving erover heeft plaatsgevonden. Het blijft, ook na de toelichting van de staatssecretaris tijdens het spoeddebatje, onduidelijk wat de voordelen voor Nederland van een interne Europese pensioenmarkt precies zijn.

RP: Klijnsma, Nederlandse grootste Eurofiele Volksverraadster is hier zeker een voorstander van!

https://www.ftm.nl/artikelen/regering-passeert-parlement-pensioenen?share=1