DE ONAFWENDBARE WERELDDOMINANTIE VAN DE ISLAM DEMOGRAFISCH VOORSPELD

Eurafrica wordt gecreëerd

Juist in die gebieden waar de bevolking het snelste groeit, wonen de meeste moslims. Zoals in Nigeria, Pakistan, Indonesië, en India. Met name India zal het land worden met de grootste moslimbevolking, en Indonesië voorbijstreven.
Momenteel is nog een derde van de wereldbevolking christelijk. In 2070 zullen er meer moslims dan christenen zijn. Tot aan 2050 zal het aantal moslims ruim twee keer zo snel groeien als het aantal christenen. In 2050 zullen er 9.3 miljard mensen op aarde zijn, waarvan 2.8 miljard moslims. (Gezien de huidige statistieken i.v.m. het Europese pamperbeleid, zal dit aantal veel groter worden!)

Het enige continent dat qua bevolking daadwerkelijke zal krimpen (tenzij het overspoeld wordt door moslims) zal Europa zijn. De Europese bevolking zal met honderd miljoen inwoners afgenomen zijn in 2050. Een vierde van alle oorspronkelijke Europeanen zal dan overigens ‘godsdienstloos’ zijn. (RP: Gezien het huidige “open grenzenbeleid” zal ook dit deel al snel worden geïslamiseerd!)

De sterkste toename van het aantal moslims zal plaatsvinden in Afrika ten zuiden van de Sahara. Vier van de tien moslims zullen wereldwijd daar leven in 2050. Landen als Nigeria, maar ook Macedonië, zullen in 2050 een moslimmeerderheid hebben.

RP: Vanwege het huidige EU-open grenzenbeleid, zal de groei van Afrikaanse moslims niet meer in Afrika plaatsvinden maar hier in Europa (EURAFRICA), waar ze met open armen worden ontvangen en gepamperd!

https://joostniemoller.nl/2015/06/de-onafwendbare-werelddominantie-van-de-islam-demografisch-voorspeld/

Advertenties