SCHENDING VAN ARTIKEL 1 VAN DE NEDERLANDSE GRONDWET

Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet: 

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”

ISLAM: DISCRIMINATIE WEGENS GODSDIENST!

“Wie een andere godsdienst dan de Islam beleidt, zal het niet van hem aanvaard worden en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers” (Soerat Aali cimraan: 85) “Voorwaar, de (enige) Godsdienst bij Allah is de Islam

LEVENSOVERTUIGING:

Bovenstaande geldt ook voor vrouwen met een andere (volgens hen losbandige) levensovertuiging dan de islam

POLITIEKE ISLAM

De islam zal de politieke arena niet verlaten. Dat is de centrale stelling van de Amerikaanse schrijver Shadi Hamid (33) in zijn nieuwste boek, ‘Islamic Exceptionalism’. Meer dan tien jaar lang deed Hamid onderzoek naar islamistische bewegingen in het Midden-Oosten. Hij sprak met demonstranten die de dood opzochten, studenten die tijdens hun celstraf de Koran uit het hoofd leerden, en met de politieke leiders van islamistische partijen in Egypte, Tunesië en Turkije.

DISCRIMINATIE
“Discriminatie op ras, geslacht of op welke grond dan ook” Dit wordt bij de Islam inmiddels wereldwijd gehanteerd. De voorbeelden hiervan (terroristische aanslagen, vrouwenonderdrukking, geweld, overheersing, etc.) zijn overweldigend!

WAAROM WORDEN WERELDWIJD ALLEEN DE NIET-MOSLIMS VOOR DE “SCHENDING VAN BOVENGENOEMDE GRONDWET” VEROORDEELD?

“Over DISCRIMINATIE gesproken…”

Realpredictor